eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Pierwsza pomoc w urazach narządu wzroku wykonywana przez pielęgniarki

Ewa Borowiak
1
,
Janusz Czajkowski
2
,
Agnieszka Kotarba
1

1.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2.
Medical University of Lodz
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Autorzy charakteryzują praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy przez pielęgniarki w najczęściej spotykanych w obrębie oka ludzkiego urazach mechanicznych, chemicznych, termicznych i energią promienistą. Skuteczność pomocy zależy od rodzaj urazu, czas jaki upłynął od zdarzenia, sposób badania osoby poszkodowanej i pojętych działań. Przede wszystkim nie należy niepotrzebnie ingerować w doznany uraz, a jedynie odpowiednio przepłukać i zabezpieczyć uszkodzoną okolicę oka. W urazach chemicznych liczy się przede wszystkim czas i skuteczność wypłukania środka chemicznego. Istniej potrzeba praktycznych szkoleń pielęgniarek (ale i położnych) w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w urazach narządu wzroku.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 94–98


  


The authors characterize the practical arrangements for first aid in the most common eye injuries in mechanical, chemical, thermal and radiant energy. Aid effectiveness depends on the type of injury, the time elapsed since the incident, the victim’s way of testing and understood actions. First of all, you should not unnecessarily interfere with the sustained trauma, and only properly rinse the area and protect the damaged eye. In the case of chemical injury the most important is time and efficiency of chemical leaching. There is a need for practical training of nurses (and midwives)in terms of first aid of the eye injuries.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 94–98


 

słowa kluczowe:

urazy narządu wzroku; pierwsza pomoc; opieka pielęgniarska

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe