eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Pierwsza udana izolacja i profilowanie DNA z kości techniką nieniszczącą powierzchni kości

Dominika Pluta
,
Arleta Lebioda
,
Anna Jonkisz
,
Tadeusz Dobosz

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (1): 65–70
Data publikacji online: 2016/09/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Powszechnie stosowana izolacja DNA metodą niszczącą polega na sproszkowaniu materiału, co prowadzi do całkowitego zniszczenia mniejszych kości lub nieodwracalnego uszkodzenia większych poprzez wycięcie z nich sporych fragmentów. Ten sposób postępowania jest całkowicie nieakceptowalny w przypadku kości o dużej wartości antropologicznej, religijnej, muzealnej lub emocjonalnej. W tutejszym Zakładzie rozwiązano problem w przypadku zębów ludzkich (praca doktorska A. Pileckiej), co stało się inspiracją do opracowania podobnej niedestrukcyjnej techniki izolacji DNA z kości ludzkich. Praca zakończyła się sukcesem i otrzymano, według wiedzy autorów tego doniesienia, pierwszy na świecie profil DNA z kwasu deoksyrybonukleinowego wyizolowanego z kości techniką nieniszczącą ich powierzchni.

Commonly used destructive DNA isolation techniques consist of pulverization which leads to the complete destruction of smaller bones or irreversible damage to larger bones through the cutting of extensive fragments. The procedure is totally unacceptable when handling bones which are valuable for anthropological or religious reasons, as museum exhibits or due to emotional factors. Since the Department’s team has already resolved this problem in the case of human teeth (A. Pilecka), efforts have been undertaken to develop a similar non-destructive technique for the isolation of DNA from human bones. To the best knowledge of the authors of the report, the study has yielded the world’s first STR profile derived from DNA isolated from human bones by a technique that is non-destructive toward the bone surface.
słowa kluczowe:

kości, izolacja DNA, metoda nieniszcząca

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe