eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji (SOC) a style radzenia sobie z chorobą u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra

Krystyna Kurowska
,
Mirosława Jaworska

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Czynnikiem wpływającym na umiejętność radzenia sobie ze stresem jest poczucie koherencji (SOC). Wysokie SOC daje wiarę
w sens życia, jego uporządkowanie, przewidywalność - co sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować.

Cel pracy. Określenie poziomu SOC oraz zastosowanych przez chorych na raka narządów płciowych, będących w trakcie terapii onkologicznej,
stylów radzenia sobie w trudnej sytuacji, w ich walce z chorobą o powrót do optymalnego stanu zdrowia, a często o życie.

Materiał i metody. Przebadano 78 pacjentów będących w trakcie terapii onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Poczucie
koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego SOC-29, a radzenie sobie w sytuacjach stresowych zmierzono na podstawie
kwestionariusza CISS.

Wyniki. Pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową narządów płciowych mają obniżony poziom SOC. Osoby badane z wyższym SOC
częściej wybierały styl radzenia sobie skoncentrowany za zadaniu. Znacznie rzadziej wybierały emocjonalne podejście do problemu.

Wnioski. Określenie poziomu SOC i rodzajów stylów radzenia sobie z chorobą może posłużyć jako wykładnik w prognozowaniu opieki
nad pacjentem na różnych etapach choroby nowotworowej.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 429-434


Introduction. The level of the Sense of Coherence (SOC) influences the ability to cope with stress. High SOC level makes people believe in
life predictability and order which in turn motivates them to be healthy and functional.

Aim of the study. The aim of the study was to estimate the level of SOC and styles of coping with disease and stress related to it in patients
undergoing therapy for genital cancer.

Material and methods. The study included 78 patients undergoing therapy in Oncology Center, Bydgoszcz. SOC level was assessed using
Antonovsky SOC-29 questionnaire and coping with stress was estimated using CISS questionnaire.

Results. Patients with a diagnosis of genital cancer have lowered SOC level. Patients with higher SOC levels more often choose task-oriented
style of coping and more rarely emotionally-based style.

Conclusions. Estimation of the levels of SOC and social support might be used as determinant of care of patients with cancer at different
stages of the disease.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 429-434
słowa kluczowe:

rak jajnika i jądra; style radzenia sobie; poczucie koherencji (SOC)

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe