eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Położna w Zjednoczonej Europie

Grażyna Iwanowicz-Palus
,
Agnieszka Bień
,
Ewa Golonka

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Położna to osoba, która po formalnym włączeniu do programu kształcenia z zakresu położnictwa aprobowanym przez władze danego
Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, z wynikiem pozytywnym ukończyła dany cykl nauki zawodu położnej i otrzymała odpowiednie
kwalifikacje, uprawniające do zarejestrowania praktyki położniczej i/lub udzielające jej prawo do wykonywania zawodu. W ramach Unii
Europejskiej kwestia dostępu do wykonywania zawodu położnej podlega harmonizacji w zakresie niezbędnym do swobodnego przepływu
osób i usług w ramach wspólnego rynku na podstawie zapisów Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dla profesjonalistów
system ten oznacza pełną swobodę przemieszczania się pomiędzy krajami członkowskimi, swobodę wykonywania zawodu lub podejmowania
działalności.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 117–122

The midwife is a person who after the formal acceptance into the program of study in the field of obstetrics approved by authorities of the
Member State of the European Union, successfully completed a series of vocational training in midwifery and has received appropriate
qualifications, making her eligible to register obstetric practice and/or providing the right to exercise profession. Within the European Union
the issue of access to practice as a midwife is subject to harmonization in range that is necessary for the free flow of persons and services
within the common market pursuant to the provisions of the Treaty establishing the European Community. For professionals this system
means full freedom of movement between member states, freedom to practice a profession or to undertake activities.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 117–122
słowa kluczowe:

położna; przepisy prawne; Unia Europejska

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe