en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poranne stężenie kortyzolu w ślinie u noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie narażonych na powtarzalne bodźce bólowe

Marta Olszewska
1
,
Przemko Kwinta
1

1.
Department of Paediatrics, Institute of Paediatrics, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 4-9
Data publikacji online: 2022/12/17
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Noworodki hospitalizowane na oddziale intensywnej terapii (OIT) są narażone na wystąpienie zaburzeń osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA) ze względu na powtarzalny stres wywołany procedurami medycznymi. Cel pracy: Ocena wpływu powtarzalnych bodźców bólowych na poranne stężenie kortyzolu w ślinie (SC) u noworodków hospitalizowanych na OIT.

Materiał i metody
Do badania włączono 3 grupy noworodków: donoszone, wcześniaki urodzone między 320/7 a 366/7 tygodniem ciąży i skrajne wcześniaki < 320/7 tygodnia ciąży. U każdego pacjenta monitorowano przebieg hospitalizacji pod kątem liczby doświadczanych procedur medycznych. W przypadku wcześniaków stężenie SC badano po ukończeniu 35 tygodni liczonych od daty ostatniej miesiączki (PMA), a u noworodków donoszonych przed wypisem. U wszystkich pacjentów pobrano przynajmniej 2 próbki śliny. Wyniki SC odniesiono do norm zaproponowanych dla zdrowych noworodków.

Wyniki
Do badania włączono 57 noworodków: 21 donoszonych, 17 wcześniaków urodzonych między 320/7 a 366/7 tygodniem ciąży oraz 19 skrajnych wcześniaków. Najwyższe wartości średniego porannego SC stwierdzono u skrajnych wcześniaków, podczas gdy najniższe u noworodków donoszonych [3,83 (1,67–8,81) ng/ml vs. 2,44 (1,94–4,38) ng/ml vs. 2,15 (1,5–5,25) ng/ml, p = 0,45]. Jedynie u noworodków urodzonych o czasie zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy doświadczoną liczbą inwazyjnych pobrań krwi a średnim porannym SC (Rs = –0,44, p < 0,05). Spośród wszystkich pomiarów w normach dla zdrowych noworodków mieściło się zaledwie 46% wyników uzyskanych od skrajnych wcześniaków, 47% od wcześniaków urodzonych między 320/7 a 366/7 tygodniem ciąży oraz 46% od noworodków donoszonych.

Wnioski
Duże narażenie na ból proceduralny wydaje się mieć wpływ na poranne stężenie SC u noworodków donoszonych. U wcześniaków nie stwierdza się związku miedzy sumaryczną ekspozycją na ból a stężeniem SC.Introduction
Introduction: Because neonates in the intensive care units (ICU) experience recurrent stress due to painful medical procedures, they are at risk of dysregulation of the hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis. Aim of the study: To evaluate the influence of repeated pain exposure on morning salivary cortisol (SC) in newborns admitted to the ICU.

Material and methods
The neonates were divided into 3 groups: term (370/7–416/7 weeks), moderate to late preterm (320/7–366/7 weeks), and very preterm (< 320/7 weeks). The hospital stay was prospectively monitored for the number of the most common medical procedures. At least 2 saliva samples for morning SC were collected after completion of 35 weeks of postmenstrual age (PMA) in preterm infants and before discharge in term neonates. The results of SC were compared with the reference intervals for healthy term newborns.

Results
The study group consisted of 57 patients: 21 term, 17 moderate to late preterm, and 19 very preterm neonates. Very preterm neonates obtained the highest values of mean morning SC in comparison to moderate to late preterm and term infants (3.83 [1.67–8.81] ng/ml vs. 2.44 [1.94–4.38] ng/ml vs. 2.15 [1.5–5.25] ng/ml, p = 0.45). The relationship between mean morning SC and the number of invasive blood samplings was found only in term newborns (Rs = –0.44, p < 0.05). 46% of all SC measurements in very preterm, 47% in moderate to late preterm, and 46% in term infants were within the reference intervals for healthy newborns.

Conclusions
High exposure to painful procedures seems to dampen the morning SC in term, but not in preterm infants.

słowa kluczowe:

kortyzol, ślina, ból, noworodek, wcześniactwo


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.