eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy rodziców dzieci po przeszczepie szpiku kostnego

Maria Kózka
,
Mieczysława Perek
,
Agnieszka Gruszecka-Kruszecka

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Przeszczep szpiku kostnego mimo postępu medycyny nadal wiąże się z ryzykiem powikłań oraz wysoką śmiertelnością. Opieka
nad dzieckiem po przeszczepie szpiku stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego oraz rodziny pacjenta, najbardziej zmieniając
takie aspekty jej funkcjonowania, jak: relacje małżeńskie rodziców, więzi emocjonalne między członkami rodziny oraz postępowanie
matek i ojców z chorym dzieckiem.

Cel pracy. Celem pracy było poznanie postaw rodziców dzieci po przeszczepie szpiku kostnego.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2009 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
wśród 30 rodziców dzieci po przeszczepie szpiku kostnego oraz u 30 rodziców dzieci ze schorzeniami hematologicznymi i onkologicznymi
nieleczonych przeszczepem szpiku. W badaniach wykorzystano wystandaryzowany „Kwestionariusz dla rodziców” do oceny postaw
rodzicielskich Marii Ziemskiej oraz kwestionariusz autorski. Zgromadzony materiał badawczy poddano weryfikacji statystycznej, w której
zastosowano test x2 oraz elementy statystyki opisowej.

Wyniki i wnioski. W badaniach wykazano, że przeszczep szpiku kostnego u dziecka ma istotny statystycznie wpływ na występowanie
u rodziców postawy w skali górowania, koncentracji oraz dystansu.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 5–12

Introduction. A bone marrow transplant is a procedure which gives hope of health life people with disorders such as: leukemia, lymphoma
and many other. Despite fast development of medicine this procedure is still responsible for high morality rate. Child’s disease is a problem
for his/her family and it leades to many changes and difficulties.

Aim of the study. The objective of this work was to analyze the attitudes of parents having children after the bone marrow trans plant.

Material and methods. The study was conducted in April of 2009 in University Children’s Hospital In Cracow among parents of children
after the bone marrow transplant and parents of children which were treated otherwise. The present study employs the questionnaire
designed by the author of this work and the questionnaire designer by Maria Ziemska for analyzing the attitudes of parents. The analysis was
carried out using the statistical method as test x2.

Results and conclusions. The analysis point to the fact that parents having children after the bone marrow transplant represent negative
attitudes in domination scale and exaggerated concentration on the child.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 5–12
słowa kluczowe:

postawy rodziców; dziecko; przeszczep szpiku

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe