eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Postępowanie z chorym z zespołem stopy cukrzycowej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2021: część 1

Beata Mrozikiewicz-Rakowska
1
,
Arkadiusz Jawień
2
,
Maria T. Szewczyk
3, 4
,
Maciej Sopata
5
,
Anna Korzon-Burakowska
6
,
Piotr Dziemidok
7, 8
,
Daria Gorczyca-Siudak
8
,
Anna Tochman-Gawda
8
,
Zbigniew Krasiński
9
,
Olgierd Rowiński
10
,
Zbigniew Gałązka
11
,
Sławomir Nazarewski
12
,
Piotr Szopiński
13
,
Tomasz Ostrowski
11
,
Radosław Bilski
13
,
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
14
,
Maciej Małecki
15
,
Leszek Czupryniak
1
,
Krzysztof J. Filipiak
16, 17
,
Filip M. Szymański
18
,
Sebastian Borys
15
,
Piotr Liszkowski
19
,
Przemysław Lipiński
20
,
Jolanta Małyszko
21
,
Tomasz Stompór
22, 23
,
Aleksandra Araszkiewicz
14
,
Jarosław Woroń
24, 25
,
Adam Węgrzynowski
9
,
Michał Staniszic
14, 26
,
Marcin Tusiński
27
,
Stanisław Kłęk
28
,
Piotr Wierzbiński
29
,
Marcin Malka
30
,
Krzysztof Czajkowski
31
,
Anna Sobieszek-Kundro
32
,
Paulina Mościcka
3, 4
,
Tomasz Banasiewicz
33
,
Łukasz Kołodziej
34
,
Marta Bakowska
35
,
Izabela Kuberka
36
,
Justyna Kapuściok
37
,
Irena Samson
38

1.
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
3.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4.
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
6.
Zakład Dydaktyki i Prewencji, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
7.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
8.
Klinika Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
9.
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Instytut Chirurgii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.
II Zakład Radiologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13.
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
14.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
15.
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
16.
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
17.
Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI
18.
Wydział Medyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
19.
Poradnia Stopy Cukrzycowej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu
20.
Pracownia Leczenia Ran, Centrum Medyczne ARGO, Łódź
21.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
22.
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
23.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
24.
Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
25.
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
26.
Angiodiabetica, Poznań
27.
Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
28.
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
29.
Centrum Medyczne SPORTO, Łódź
30.
PODOS Klinika Leczenia Ran, Warszawa
31.
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
32.
Oddział Dermatologiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
33.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
34.
Katedra i Klinika Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
35.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
36.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
37.
Zespół ds. Diabetologii w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
38.
Komisja ds. Leczenia Ran, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Gdańsk
LECZENIE RAN 2021; 18 (3): 71-114
Data publikacji online: 2021/11/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran cyklicznie dokonuje rewizji zaleceń poświęconych zagadnieniom związanym z leczeniem ran. Po raz kolejny zaprosiliśmy wybitnych ekspertów do stworzenia nowelizacji zaleceń poświęconych diagnostyce i leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Poprzednie zalecenia zatytułowane „Organizacja opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran” zostały opublikowane w 2015 roku („Leczenie Ran”, zeszyt 3, tom 12). W maju 2019 roku podczas konferencji organizowanej w Hadze ukazały się wytyczne Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Zespołu Stopy Cukrzycowej (IWGDF). Podstawą do ich przygotowania była analiza badań poświęconych różnym zagadnieniom odnoszącym się do postępowania w tym powikłaniu cukrzycy. Wniosły one kilka istotnych zmian do algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych. Chcielibyśmy, aby w polskich zaleceniach znalazły się zmiany ujęte w wytycznych IWGDF, nie jest to jednak ujęcie typu EBM. Ich zadaniem ma być przybliżenie przedstawicielom różnych grup specjalistów pracujących w Polsce praktycznych zasad postępowania u chorych z zespołem stopy cukrzycowej, przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej. W znacznej części charakter naszych zaleceń pozostaje rodzajem kieszonkowego poradnika dla profesjonalisty, który stanie wobec trudnego wyzwania, jakim jest leczenie pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.