eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2022
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Postępowanie z chorym z zespołem stopy cukrzycowej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2021: część 3

Beata Mrozikiewicz-Rakowska
1
,
Arkadiusz Jawień
2
,
Maria T. Szewczyk
3, 4
,
Maciej Sopata
5
,
Anna Korzon-Burakowska
6
,
Piotr Dziemidok
7, 8
,
Daria Gorczyca-Siudak
8
,
Anna Tochman-Gawda
8
,
Zbigniew Krasiński
9
,
Olgierd Rowiński
10
,
Zbigniew Gałązka
11
,
Sławomir Nazarewski
12
,
Piotr Szopiński
13
,
Tomasz Ostrowski
11
,
Radosław Bilski
13
,
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
14
,
Maciej Małecki
15
,
Leszek Czupryniak
1
,
Krzysztof J. Filipiak
16, 17
,
Filip M. Szymański
18
,
Sebastian Borys
15
,
Piotr Liszkowski
19
,
Przemysław Lipiński
20
,
Jolanta Małyszko
21
,
Tomasz Stompór
22, 23
,
Aleksandra Araszkiewicz
14
,
Jarosław Woroń
24, 25
,
Adam Węgrzynowski
9
,
Michał Staniszic
14, 26
,
Marcin Tusiński
27
,
Stanisław Kłęk
28
,
Piotr Wierzbiński
29
,
Marcin Malka
30
,
Krzysztof Czajkowski
31
,
Anna Sobieszek-Kundro
32
,
Paulina Mościcka
3, 4
,
Tomasz Banasiewicz
33
,
Łukasz Kołodziej
34
,
Marta Bakowska
35
,
Izabela Kuberka
36
,
Justyna Kapuściok
37
,
Irena Samson
38
,
Małgorzata Lewandowska-Szumieł
39, 40
,
Beata Goralska
41

1.
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4.
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
6.
Zakład Dydaktyki i Prewencji, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
7.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
8.
Klinika Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
9.
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Instytut Chirurgii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.
II Zakład Radiologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13.
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
14.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
15.
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16.
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
17.
Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI
18.
Wydział Medyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
19.
Poradnia Stopy Cukrzycowej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu
20.
Pracownia Leczenia Ran, Centrum Medyczne ARGO, Łódź
21.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
22.
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
23.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
24.
Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
25.
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
26.
Angiodiabetica, Poznań
27.
Centrum Medyczne Celeris, Kraków
28.
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
29.
Centrum Medyczne SPORTO, Łódź
30.
PODOS Klinika Leczenia Ran, Warszawa
31.
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
32.
Oddział Dermatologiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
33.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
34.
Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
35.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
36.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
37.
Zespół ds. Diabetologii w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
38.
Komisja ds. Leczenia Ran, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Gdańsk
39.
Laboratorium Badawcze Banku Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny
40.
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
41.
Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
LECZENIE RAN 2022; 19 (1): 1-30
Data publikacji online: 2022/03/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Rola i wskazania do zastosowania terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej


Terapia podciśnieniowa ran (negative pressure wound therapy – NPWT) i różnego rodzaju zaburzeń gojenia jest coraz powszechniej stosowaną metodą leczenia, zwiększa się nie tylko liczba prowadzonych terapii, lecz także zakres wskazań do jej stosowania. Wynika to z uniwersalnego mechanizmu działania terapii podciśnieniowej, który wydaje się szczególnie korzystny w ranach na podłożu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC), o złożonej etiologii i trudnych w leczeniu. Podstawowe mechanizmy NPWT wraz z ich rolą w leczeniu stopy cukrzycowej zostały przedstawione w tabeli 1.


Inne zalety terapii podciśnieniowej to: możliwość zmniejszenia częstości zmian opatrunku, zmniejszenie uciążliwości dla pacjenta (takich jak wysięk, nieprzyjemny zapach, brudzenie odzieży), zmniejszenie ryzyka wtórnych zakażeń, kontrola objętości wydzielania w czasie, możliwość połączenia z płukaniem rany, dobra akceptacja przez pacjenta (szczególnie systemów jednorazowych).
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.