eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom satysfakcji z życia dzieci leczonych za pomocą pomp insulinowych

Jolanta Glińska
1
,
Martyna Binkiewicz
2
,
Małgorzata Lewandowska
1
,
Beata Brosowska
3

1.
Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2.
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi — studentka kierunku pielęgniarstwo
3.
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Cukrzyca typu 1 trwa od momentu zachorowania do końca życia; jak do tej pory nie wynaleziono leku na jej wyleczenie, co stanowi poważny problem dzisiejszego społeczeństwa.
Cel. Ocena poziomu satysfakcji z życia dzieci leczonych za pomocą osobistych pomp insulinowych.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat; objęto nim 50 pacjentów. Dane zbierano przy użyciu skali satysfakcji z życia (SWLS) oraz autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Ogólny poziom satysfakcji badanej grupy w większości kształtował się na poziomie przeciętnym (44% ± 0,49), przy czym wyższy poziom satysfakcji wykazywali chłopcy. Najwyższy odsetek osób wykazujących wysoki poziom satysfakcji stwierdzono u dzieci chorujących od 5–10 lat (22%). Im krótszy okres leczenia z użyciem pompy insulinowej, tym mniejsza satysfakcja z życia pacjentów.
Wnioski. Nie stwierdzono znacznego wpływu czynników demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) na poziom satysfakcji z życia. Nie zaobserwowano także istotnego związku między wiekiem zachorowania, czasem trwania choroby i czasem trwania leczenia za pomocą pompy insulinowej. U większości badanych pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej ogólny poziom satysfakcji z życia był przeciętny.Introduction. Diabetes type 1 lasts throughout the patient’s life, hence it is one of long — lasting diseases. Till now medicine has not invented any drug which might cure diabetes type 1 completely.
Aim. Assessment of the level of satisfaction with the lives of children treated with insulin pump.
Material. The survey was conducted among children and teenagers, aged 10–18 years.
Methods. Scientific data were gathered with the aid of The Satisfaction with Life Scale (SWLS), as well as with the use of the dissertation author’s original questionnaire prepared for the above survey.
Results and conclusions. As a result of the research, a slightly better percentage of life satisfaction has been noticed in boys than in girls. From data analysis it appears that age group 5–10 years are most satisfied with life despite being treated with the insulin pump. At the majority of the patients with Type I diabetes treated with insulin pumps the overall level of satisfaction with life is mediocre.

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1; jakość życia; dzieci; hospitalizacja; młodzież

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe