eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Próba standaryzacji opieki pielęgniarskiej w przypadku owrzodzeń żylnych goleni

Magdalena Trzaszczka
1
,
Bożena Gorzkowicz

1.
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Chirurgicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Data publikacji online: 2007/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W Polsce na wzór krajów zachodnioeuropejskich powstają placówki i instytucje tworzone przez grupy
specjalistów, w których leczenie owrzodzeń kończyn dolnych odbywa się kompleksowo i jest poparte
dogłębną wiedzą teoretyczną i praktyczną wszystkich członków zespołu terapeutycznego. Szczególną
rolę przypisuje się w nich pielęgniarkom specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
rodzinnego i zachowawczego, które posiadają zarówno odpowiednie umiejętności, jak i kwalifikacje
w zakresie leczenia owrzodzeń żylnych. Jednym ze znaczących czynników wpływających na słaby
rozwój tego typu postępowania specjalistycznego jest brak wytycznych dotyczących takiego leczenia.
Owrzodzenia żylne stanowią duży problem społeczny szczególnie w grupie osób starszych i samotnych.
Przyczyniają się do obniżenia jakości życia chorego, wpływając na zaburzenie równowagi
funkcjonalnej. Skutkują narastającymi problemami natury psychicznej, społecznej, jak również zawodowej
i kulturalnej. Rozpowszechnienie i waga problemu uzasadniają konieczność podejmowania prób
w celu stworzenia standardu, który będzie dotyczyć opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z owrzodzeniami
żylnymi goleni.

In Poland, similarly to Western European countries, new institutions and health centers come into being
formed by groups of specialists. In this centers leg lower ulcerations are treated complexity, which is
supported by deep theoretical knowledge and practical experience of all therapeutic team members.
The special role is attributed to nurses specializing in surgical, family and preventive medicine. They
possess appropriate skills and qualifications in the field of venous ulcerations treatment. One of the
most important factors influencing poor development of this kind of specialist proceedings is lack of
guidelines to this type of treatment. Venous ulcerations are a big social problem especially in a group of
old and lonely people. Disease contributes to decreasing sick person’s quality of life by function disorders.
It results in increasing psychological, social, occupational and cultural problems, too. Distribution
and importance of this problem give reasons for working out a standard of care for patients suffering
from leg ulcer.
słowa kluczowe:

standard; specjalistyczna opieka pielęgniarska; owrzodzenia żylne goleni; jakość opieki pielęgniarskiej

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe