eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problem jakości życia w dermatologii

Anna Baranowska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Agnieszka Szyszko-Perłowska
,
Agnieszka Bielemuk
,
Barbara Jankowiak
,
Emilia Rozwadowska

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój badań dotyczących jakości życia (QoL) w aspekcie medycznym, chociaż pojęcie
jakości życia jest znane od drugiej połowy ubiegłego stulecia. Wyniki badań dotyczących jakości życia wśród pacjentów z chorobami skóry
wskazują na istnienie problemu porównywalnego z chorobą wieńcową serca, astmą czy cukrzycą. Skóra reaguje na bodźce zmysłowe oraz
uczestniczy w wyrażaniu emocji, takich jak: złość, lęk, wstyd, frustracja, dzięki czemu ma duże znaczenie w procesie kształtowania obrazu
własnego ja, poczucia własnej wartości, samooceny, przez co odgrywa istotną rolę w procesie stygmatyzacji. W ostatnich latach wzrosło
znacznie zainteresowanie problemem jakości życia chorych, w tym również pacjentów z chorobami dermatologicznymi. Dostrzeżono
również narastanie problemu stygmatyzacji w dermatologii, ponieważ pacjenci cierpiący z powodu różnorodnych dermatoz w sposób
szczególny odbierają stan swojej skóry i nisko oceniają jakość swojego życia. Przewlekłość ich schorzeń prowadzi do niskiej samooceny, jak
również poczucia niekorzystnej oceny przez otoczenie. Choroby skóry są więc wysoko stygmatyzujące, stosunkowo łatwo zauważalne
przez otoczenie (osoby postronne widzą i wiedzą, że dana osoba jest chora) i w związku z tym mogą się stać źródłem braku akceptacji
samego schorzenia, jak i własnej osoby.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 109–115

The notion of quality of life (QoL) gained prominence in the second part of the twentieth century, and there has been a dynamic
development of research connected with the medical aspects of QoL in recent years. The quality of life studies in the patients with
skin disorders are comparable with coronary heart disease asthma and diabetes. The skin acts as an important tool for us to and other
humans through expressing emotions, angry, fear, frustration and has got a major role in the creating of own view, own value self-
-assessment. It plays an important role of the stigmatization process. In recent years, an increasing interest of the quality of life in
patients suffering from skin disorders was observed. Problem of the stigmatization in dermatology, because the patients suffering
from the different skin disorders, in the special way they experience the status of their skin was also noticed. The chronicity of these
disease cause to low the self-assessment, and adverse assessment by the other people. Skin disorders are highly stigmatized they are
easy seen by people (they see and know, that person is sick), and they could be source of lack of the acceptance of the disease and
own person.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 109–115
słowa kluczowe:

choroby skóry; jakość życia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe