eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problemowe używanie telefonu komórkowego. Przegląd literatury

Marta Demkow
1
,
Andrzej Jakubczyk
1

1.
Chair and Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Poland/Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (3): 211-236
Data publikacji online: 2019/12/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem pracy było przedstawienie przeglądu literatury medycznej dotyczącej problemowego używania telefonu komórkowego (PUTK) i stwierdzenie, czy fenomen uzależnienia od telefonu komórkowego faktycznie istnieje. Baza danych Medline została przeszukana pod kątem PUTK z użyciem następujących terminów: „uzależnienie od telefonu komórkowego”, „problemowe używanie telefonu komórkowego”, „uzależnienie od smartfona”, „nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego”. Autorzy skupili się na artykułach publikowanych w latach 1979, 1983 oraz 1992–2018, które spełniały poniższe kryteria: 1) prace poglądowe, 2) badania retrospektywne i prospektywne, 3) doniesienia kliniczne dotyczące epidemiologii, czynników ryzyka, symptomatologii, neuroobrazowania, współwystępowania z innymi zaburzeniami psychicznymi (w tym innymi uzależnieniami behawioralnymi), a także terapii PUTK.

Przegląd literatury
W literaturze naukowej powinno się unikać terminu „uzależnienie od telefonu komórkowego/smartfona”. Bardziej adekwatnymi terminami są: „problemowe używanie smartfona”, „nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego” lub „deklarowane uzależnienie od telefonów komórkowych”. Należy jednak pamiętać, że użytkowanie telefonów komórkowych i smartfonów wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak powikłania somatyczne czy wypadki samochodowe spowodowane używaniem komórki w czasie jazdy lub uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy. Ważnym zagadnieniem jest również współwystępowanie PUTK z innymi zaburzeniami psychicznymi. Pytaniem otwartym pozostaje, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy na linii PUTK–zaburzenia psychiczne. Badania dotyczące tego tematu powinny być w dalszym ciągu prowadzone.Introduction
The aim of this paper is to present a review of the medical studies on problematic mobile phone use (PMPU) and determine whether cell phone addiction really exists. The Medline database was reviewed for medical articles on PMPU. The following phrases have been used for this purpose: “cell-phone addiction”, “problematic mobile phone use”, “smartphone dependence”, “excessive mobile phone use”. The authors focused on medical articles published in 1979, 1983 and between 1992 and 2018 that fulfil the following criteria: 1) review papers, 2) retrospective and prospective studies, 3) clinical reports on epidemiology, risk factors, symptomatology, neuroimaging, comorbidity with other mental disorders (including other behavioural addictions) as well as therapy of PMPU.

Review of literature
It is advisable that scientific literature avoid the term “cell phone/smartphone addiction” in favour of more adequate terms like: “problematic smartphone use”, “excessive mobile phone use” or “declared mobile phones dependence”. Moreover, it should be remembered that the use of mobile phones and smartphones is associated with numerous negative consequences like somatic complications or car accidents caused by the use of phones during driving or as a pedestrian. Another important issue is also the comorbidity of PMPU with other mental disorders. The aspect of cause-and-effect relationship of PMPU and mental disorders remains an open question. Research on this topic should undoubtedly be continued.

słowa kluczowe:

zaburzenia psychiczne, uzależnienia behawioralne, nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe