eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Problemy codziennego funkcjonowania chorych na padaczkę

Joanna Rosińczuk-Tonderys
,
Ireneusz Calkosiński
,
Izabela Uchmanowicz
,
Kamila Hulisz

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Padaczka jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych. Wskaźnik rozpowszechnienia padaczki szacuje się na
1%, co oznacza, że w Polsce zapada na tę chorobę około 400 000 osób. W postępowaniu w przypadku osób chorujących na padaczkę
chodzi głównie o akceptację choroby, umiejętne radzenie sobie z jej następstwami i pomoc w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia.

Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości życia chorych na padaczkę i poznanie psychospołecznego funkcjonowania ludzi
z padaczką w społeczeństwie.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Prywatnej Przychodni HiH we Wrocławiu w okresie od marca do czerwca 2007 roku.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz jakości życia (QL) według własnego opracowania. Grupę badanych stanowiło 50 dorosłych
osób, u których rozpoznano padaczkę.

Wyniki i wnioski.funkcjach poznawczych chorego - w koncentracji (78%) i zapamiętywaniu (59%). Zdecydowana
większość badanych spędzała wolny czas w sposób bierny w otoczeniu rodziny lub przyjaciół. Padaczka była czynnikiem, który
determinował życie towarzyskie. Ograniczała ich możliwości w pracy (26%) i zawieranie nowych znajomości (22%). Nastawienie do choroby
zależało od tego, jaką chory przejawiał postawę życiową. Optymiści łatwiej akceptowali swoją chorobę i szybciej przystosowywali się
do funkcjonowania w społeczeństwie (18%). Osobom o usposobieniu pesymistycznym trudniej było pogodzić się z tym, że chorują na
padaczkę (82%).

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 371-378


Introduction. Epilepsy is one of the most common neurological diseases. The spreading indicator of epilepsy is estimated at 1%, which
means that in Poland about 400 000 people suffer from this disease. In case of epilepsy the procedure includes acceptance of the disease,
competent dealing with its consequences and help in keeping optimal health state.

Aim of the study. The goal of this work is assessment of quality of life of patients with epilepsy and getting to know psychosocial functioning
of people with epilepsy in the society.

Material and methods. The research was conducted in the Specialistic Polyclinic ‘H&H‘ in Wrocław from March to June 2007. The research
instrument was a quality of life (QL) questionnaire made per own analysis. The examined group consisted of adults (50 people), who had
been diagnosed with epilepsy.

Results and conclusions. Respondents assessed their health state as good. Malaise was escalating among people suffering from epilepsy
for 5-14 years (46%). Patients with epilepsy were afraid of occurrence of consecutive bouts and felt endangered with mutilation during
bout (68%.) Epilepsy caused disorders in cognitive functions of patient, in concentration (78%) and in memorizing (59%). Straight majority
of the examined spent their free time in a passive way in the company of family or friends. Epilepsy was the factor which determined their
social life. It limited their skills at work (26%) and making new acquaintances (22%). Attitude to the disease depended on patient’s life attitude; optimists accepted their disease more easily and adjusted to functioning in the society faster (18%), for people with pessimistic
personality it was harder to accept the fact they suffer from epilepsy (82%).

Nursing Topics 2010; 18 (4): 371-378
słowa kluczowe:

padaczka; postępowanie lecznicze; funkcjonowanie społeczne chorych na padaczkę

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe