eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Problemy zdrowia psychicznego pacjentów opieki długoterminowej jako wyzwanie dla pielęgniarek i opiekunów

Grażyna Wójcik
,
Donata Czekała
,
Zofia Sienkiewicz

Data publikacji online: 2018/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Dokonujące się zmiany w strukturze demograficznej i epidemiologicznej polskiego społeczeństwa tworzą zapotrzebowanie na nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w systemie usług zdrowotnych realizowanych na rzecz osób w podeszłym wieku.
Cel pracy. Głównym celem badań była ocena problemów zdrowia psychicznego u pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową (PODD).
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w populacji pacjentów od 60. roku życia objętych świadczeniami PODD, realizowanymi w systemie ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), w wybranych czterech województwach w Polsce. W badaniu wzięło udział 297 pacjentów. Zastosowano międzynarodowe narzędzie badawcze Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI/HC), czyli Kwestionariusz Oceny Pacjentów Opieki Domowej (KOP/OD).
Wyniki i wnioski. Przeprowadzona ocena wybranych problemów zdrowia psychicznego pacjentów PODD potwierdziła występowanie objawów depresji u 62,6% badanych oraz zaburzeń funkcji poznawczych u 79,2% badanych. Najwyższy wskaźnik objawów depresji zaobserwowano w najniższej grupie wiekowej (60–75 lat), natomiast upośledzenie funkcji poznawczych rosło wraz z wiekiem badanych. Analiza wyników przeprowadzonych badań stała się podstawą do zdefiniowania struktury potrzeb pielęgnacyjnych i opiekuńczych pacjentów długoterminowej opieki domowej, a także do sformułowania propozycji zmian w systemie kwalifikacji i oceny pacjentów PODD.

słowa kluczowe:

opieka długoterminowa; demencja; depresja; opieka pielęgniarska

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe