eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2011
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce

Maciej Wróbel
,
Witold Szyfter

(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2011; 2: 56–59)
Data publikacji online: 2011/10/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków to największy profilaktyczny program zdrowotny w Polsce. Jego podstawowym celem jest objęcie każdego nowo narodzonego dziecka badaniem pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analizą czynników predysponujących do wystąpienia uszkodzenia słuchu. Poniższe opracowanie stanowi podsumowanie działalności Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce, przedstawia także jego organizację oraz tło historyczne badań skriningowych.

The Universal Neonatal Hearing Screening Programme is the biggest prophylactic programme in Poland. It is organized to cover every newborn with a hearing test in order to detect individuals with hearing loss and refer them for early treatment. This article presents a summary of the Programme activity, outcomes as well as the historical background of screening tests in Poland.
słowa kluczowe:

noworodki, niedosłuch, badania przesiewowe, otoemisja akustyczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.