eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przegląd i analiza funkcjonalności aplikacji telefonicznych związanych z konsumpcją alkoholu

Michał Wróblewski
1
,
Justyna Iwona Klingemann
2
,
Łukasz Wieczorek
2

1.
Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
2.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Warsaw, Poland
Data publikacji online: 2020/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Rosnąca popularność urządzeń z dziedziny mZdrowia ma wpływ na współczesną medycynę. Dostrzega się również pozytywną rolę nowoczesnych technologii w pokonywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu. Wydaje się, że rozwiązania z zakresu mZdrowia mogą usprawnić system lecznictwa uzależnień przez ułatwienie utrzymywania w dłuższym czasie stałego kontaktu z placówką terapeutyczną oraz przezwyciężanie barier geograficznych i związanych ze stygmatyzacją. W artykule dokonano przeglądu i analizy funkcjonalności aplikacji telefonicznych odnoszących się do konsumpcji alkoholu.

Materiał i metody
Aplikacje wybrano na podstawie systematycznego wyszukiwania w bazach Google Play i AppStore. Do analizy włączono 200 aplikacji przyporządkowanych dwóm ogólnym kategoriom: proalkoholowej (n = 100) i prozdrowotnej (n = 100). Przeprowadzono również analizę wskaźników wpływu i oddziaływania, takich jak liczba ocen użytkowników, średnia ocen użytkowników i liczba pobrań.

Wyniki
Aplikacje proalkoholowe cieszą się dużo większą popularnością niż prozdrowotne. Wśród aplikacji prozdrowotnych najliczniejszą i najbardziej popularną grupą są tzw. trackery, służące do bieżącego monitorowania konsumpcji.

Omówienie
Popularność trackerów wydaje się związana z szerszym zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi urządzeń mobilnych i internetu rzeczy (IoT), które jest obecne również w obszarze mZdrowia, tj. z policzalnym ja (QS). Wiele analizowanych aplikacji prozdrowotnych zawierało elementy gamifikacji. Jak pokazują badania, gamifikacja ma duży potencjał do zmiany zachowań użytkowników, co w kontekście problemów związanych z uzależnieniem może być obiecującym narzędziem w ograniczaniu nadmiernej konsumpcji alkoholu.

Wnioski
Zawarte w aplikacjach funkcjonalności zachęcają do refleksyjnego zarządzania własnymi nawykami, dzięki czemu pozwalają na wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie i mogą skłaniać do samokontroli. Z drugiej jednak strony niepokój budzi duża popularność aplikacji proalkoholowych, które mogą być pośrednią zachętą do spożywania alkoholu.Introduction
The growing popularity of various devices in the field of mHealth is having an influence on contemporary medicine. The positive role of new technologies in addressing alcohol-related problems is also noticeable. As it seems, solutions used in the mHealth area may improve the addiction treatment system by facilitating stable contact with therapeutic units in the long term and overcoming stigmatisation and geographical barriers. The article contains a review and analysis of telephone app functionalities in the field of alcohol consumption.

Material and methods
The applications were selected in a systematic search of Google Play and AppStore databases. Two hundred applications associated with two general categories were included in the analysis: pro-drinking (n = 100) and pro-health apps (n = 100). The indicators of apps’ impact (like the number of user ratings, average user ratings and number of downloads) were analysed.

Results
Pro-drinking apps are much more popular than pro-health. Among the pro-health apps, the largest and most popular group were so called trackers used for monitoring of daily consumption.

Discussion
The popularity of trackers seems to be related to the broad phenomenon accompanying the development of mobile devices and the Internet of Things (IoT), which is also present in the area of mHealth known as the Quantified Self (QS). Many of the analysed health-oriented apps contained elements of gamification. As the research shows, gamification has a large potential to change users behaviour, which in the context of dependence-related problems may be a promising tool in reducing excessive alcohol consumption.

Conclusions
Functionalities included in the applications encourage user’s reflexive management of their own habits and may allow to taking responsibility for one’s own behaviour and encourage self-control. However, on the other hand, the high popularity of pro-drinking applications may be an indirect incentive towards alcohol consumption.

słowa kluczowe:

gamifikacja, mZdrowie, aplikacje mobilne, trackery

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe