eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2021
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przekazywanie niepomyślnych informacji – opinie studentów uczelni wyższych

Adam Gędek
1
,
Michał Materna
1
,
Marta Gędek
2

1.
Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
2.
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
MEDYCYNA PALIATYWNA 2021; 13(3): 138–144
Data publikacji online: 2021/09/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przekazywanie niepomyślnych informacji jest trudnym, jednak częstym zadaniem w praktyce lekarskiej. Odpowiednia wiedza oraz umiejętności w tym zakresie poprawiają relację pomiędzy lekarzem a pacjentem, co pozytywnie wpływa na proces leczenia.

Cel pracy
Poznanie opinii na temat przekazywania niepomyślnych informacji wśród studentów polskich uczelni wyższych oraz identyfikacja różnic pomiędzy studentami kierunku lekarskiego a studentami innych kierunków.

Materiał i metody
Studenci polskich uczelni wyższych zostali poproszeni o wypełnienie autorskiego formularza ankietowego na temat przekazywania niepomyślnych informacji przez lekarza. Do analizy wykorzystano 196 wypełnionych formularzy ankiety. Grupa respondentów została podzielona na studentów kierunku lekarskiego oraz studentów innych kierunków.

Wyniki
Studenci innych kierunków częściej niż studenci kierunku lekarskiego uważali, że lekarz zawsze powinien przekazywać choremu niepomyślne informacje, w pełnym zakresie oraz nie może odstąpić od tego na prośbę rodziny. Większość badanych (niezależnie od badanej grupy) zadeklarowała, że chciałaby znać rozpoznanie i rokowanie, gdyby zachorowali na nieuleczalną chorobę. Respondenci uważali, że jest możliwe przekazanie informacji pacjentom w taki sposób, aby nie odebrać im nadziei, a poznanie prawdy może im pomóc. Blisko połowa studentów kierunku lekarskiego zadeklarowała, że przeszła szkolenie w zakresie przekazywania niepomyślnych informacji, a 67% uważa, że byłaby w stanie przekazać niepomyślne informacje w odpowiedni sposób.

Wnioski
Przekazywanie niepomyślnych informacji jest elementem codziennej pracy wielu lekarzy, dlatego ważne jest, aby studenci kierunku lekarskiego nabywali odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie w czasie studiów. Zwrócenie uwagi na oczekiwania pacjentów dotyczące komunikacji pozwala na lepszą jakość opieki medycznej, nawet w przypadku ciężkiej lub nieuleczalnej choroby.Introduction
Delivering bad news is a difficult but common task when practising medicine. Appropriate knowledge and communication skills improve the relationship between the doctor and the patient and consequently the overall quality of the medical treatment.

Aim of the study
The aim of the study was to investigate general opinions of Polish students towards delivering bad medical news and to investigate the difference between students of the medical faculty and students from other faculties.

Material and methods
Polish students were asked to complete a survey regarding the delivery of bad medical news by a doctor. An analysis of 196 completed questionnaires was made. The group of respondents was divided into students of the medical faculty and students of other faculties.

Results
The results show that students from other faculties than students of the medical faculty more often believe that doctors should always deliver bad news, in the full content, regardless of the patients’ family opinion. Most of the respondents (regardless of the group) stated that they would like to know the diagnosis and prognosis if they were critically ill. They also believed that it is possible to deliver bad medical news without depriving the patient of hope. Moreover, they believed that knowing the truth may be helpful in the therapeutic process. Half of the students of the medical faculty stated that they had attended a class on delivering unsuccessful information, and 67% of them believe that they would be able to deliver it in the right way.

Conclusions
Delivering bad medical news is part of the everyday job for many doctors. It is important that students of the medical faculty acquire appropriate knowledge and communication skills during medical studies. Being aware of the patients’ expectations allows for the improvement of medical care, even when managing cases of severe and/or incurable diseases.

słowa kluczowe:

przekazywanie niepomyślnych informacji, studenci medycyny

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.