eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2011
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Przerzuty raka piersi do układu kostnego – analiza 63 przypadków

Leszek Gottwald
,
Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
,
Andrzej Dukowicz
,
Piotr Misiewicz
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2011; 1: 39–43
Data publikacji online: 2011/04/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. U części chorych dochodzi do wystąpienia przerzutów w układzie kostnym.

Cel pracy: Analiza kliniczna chorych z przerzutami do układu kostnego w przebiegu raka piersi.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 63 chorych. Analizie poddano wybrane czynniki kliniczne i histologiczne i oceniono ich wpływ na długość okresu do zajęcia układu kostnego. Dokonano charakterystyki przerzutów.

Wyniki: Wiek chorych w momencie rozpoznania raka piersi wynosił 34–70 lat (54,0 ±8,7). Raka przewodowego rozpoznano u 85,7%, a raka zrazikowego u 14,3% chorych. Czas od rozpoznania pierwotnego raka piersi do wystąpienia przerzutów w układzie kostnym wynosił 0–216 miesięcy (52,1 ±60,5). Przerzuty do układu kostnego występowały pojedynczo w 25,4% przypadków oraz w większej liczbie u 74,6% chorych. U 47,6% pacjentek przerzuty diagnozowano tylko w układzie kostnym, u pozostałych 52,4% chorych jednocześnie występowały przerzuty w innych lokalizacjach, najczęściej w ośrodkowym układzie nerwowym, wątrobie i płucach. W terapii u 6,4% chorych stosowano zabieg operacyjny z następczą radioterapią, 73% chorych leczono wyłącznie radioterapią, a 20,6% pacjentek było leczonych wyłącznie objawowo.

Wnioski: Przerzuty do kości występowały częściej u chorych poniżej 60. roku życia. U ok. 75% przerzuty raka piersi w układzie kostnym miały charakter wieloogniskowy, u ponad 50% chorych występowały także zmiany poza układem kostnym. Podstawową metodą leczniczą w badanej grupie chorych była radioterapia paliatywna.

Objectives: Breast cancer is the most common malignant neoplasm in women. In metastatic disease bones are often involved.

The aim of the study: was to investigate the clinical feature in patients with breast cancer metastasized to bones.

Material and methods: Sixty-three patients were studied retrospectively. Clinical and pathologic data were analyzed. The time from primary diagnosis until the relapse in bones was evaluated. Metastatic tumors in bones were characterized.

Results: At the diagnosis of primary cancer the patients aged 34-70 years old (54.0 ±8.7). The histology of the cancer was ductal adenocarcinoma (85.7%) and lobular adenocarcinoma (14.3%). The interval from diagnosis of primary cancer until the relapse in bones was 0-216 months (52.1 ±60.5). Bone metastases were less often solitary (25.4%) than multifocal (74.6%). In 47.6% metastatic tumors were diagnosed only in bones, and 52.4% of patients had additional metastases. The synchronous metastases were located most commonly in central nervous system, liver and lungs. The treatment of relapse in bones was in 6.4% surgery followed by radiotherapy, in 73% of patients radiotherapy alone and in 20.6% only palliative care.

Conclusions: The development of brain metastases occurs commonly in patients aged over 60 years old. Bone metastases are in most cases multifocal, and in near 50% of patients synchronous extra­osseous metastases develop. The oncologic treatment of choice in bone metastases from breast cancer remain palliative radiotherapy.
słowa kluczowe:

rak piersi, przerzuty, kości, charakterystyka

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe