eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Przezwyciężanie stygmatyzacji i uprzedzeń w badaniach nad uzależnieniami przez pracę z pacjentami jako partnerami zespołu badawczego

K. Taylor Bosworth
1, 2, 3

1.
Tom and Anne Smith MD-PhD Program, School of Medicine, University of Missouri - Columbia, Missouri, USA
2.
Department of Family Medicine, School of Medicine, University of Missouri – Columbia, Missouri, USA
3.
Translational Biosciences Graduate Program, School of Medicine, University of Missouri – Columbia, Missouri, USA
Alcohol Drug Addict 2023; 36 (1): 59-64
Data publikacji online: 2023/08/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Nielegalne substancje psychoaktywne są nadal źródłem trwałego i narastającego kryzysu zdrowia publicznego, co narzuca potrzebę podejmowania efektywnych badań naukowych i wdrażania ich wyników. Obecnie w badaniach i perspektywach rozwoju lecznictwa bierze się pod uwagę opinie profesjonalistów, podczas gdy pacjenci nie są włączani w ten proces jako partnerzy. Ich życiowe doświadczenia nie są właściwie wykorzystywane w prowadzonych badaniach i interwencjach medycznych. Piętno i uprzedzenia mają wpływ na badania przez wykluczenie pacjentów jako partnerów i tym samym przyjmowanie mniej skutecznych oraz potencjalnie błędnych rozwiązań. Wyzwania z tym związane da się przezwyciężyć przez przyjęcie takich strategii, jak otwarta komunikacja, partycypacyjna rekrutacja, odpowiednie szkolenie i ewaluacja współpracy badacz–partner. Ich wdrożenie może doprowadzić do prawdziwego partnerstwa. W kontekście stale rosnącej liczby przedawkowań i/lub zgonów partnerstwo pacjentów w badaniach ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich jakości. Pacjenci z przebytymi doświadczeniami zaburzeń używania substancji psychoaktywnych są niezbędni jako partnerzy do przezwyciężania stygmatyzacji i uprzedzeń oraz uzyskania wartościowych, dających się zastosować w praktyce wyników badań.

Addiction to illicit substances continues to be a persistent and growing public health crisis, resulting in an increasing need for effective research and subsequent implementation in addiction research. Currently, research and treatment opinions and perspectives are limited to those of providers and professionals while failing to include patients as partners. The lived experiences of patient research partners who have experienced addictions are not well incorporated into research and interventions. Stigma and biases influence addiction research by excluding patients as partners, resulting in less robust solutions and potential biases. Related patient as partners challenges may be mitigated by maintaining open communication, inclusive recruitment, appropriate training and assessment of researcher-partner collaboration. The implementation of these strategies may allow for meaningful partnerships. As drug-involved overdoses and/or deaths continue to climb, using patients as partners in addiction research is crucial to improving research. Thus, patients as partners who have experienced addiction are needed to combat stigma and bias, and create impactful and translational research outcomes.
słowa kluczowe:

pacjenci jako partnerzy, piętno, uprzedzenia, badania nad uzależnieniami, zaburzenia używania substancji psychoaktywnych

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.