eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przygotowanie pola operacyjnego jako niezbędny element przygotowania chorego do operacji

Anna Bielawska
,
Grażyna Bączyk
,
Jadwiga Pieścikowska
,
Beata Skokowska
,
Lucyna Gacek

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 4: 111-113
Data publikacji online: 2011/02/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Głównym celem pobytu chorego na oddziale chirurgicznym jest leczenie zabiegowe, które wymaga przygotowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego, przeprowadzonego przez zespół interdyscyplinarny zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednym z elementów przygotowania fizycznego jest przy­gotowanie pola operacyjnego, które odbywa się na oddziale chirurgicznym, jak również na bloku operacyjnym. Autorzy pracy przedstawiają schemat przygotowania pola operacyjnego (kąpiel, golenie, dezynfekcja, obłożenie), a także zwracają uwagę na ryzyko wystąpienia zakażeń miejsca operowanego (ZMO) w przypadku braku odpowiednich procedur, w tym również właściwego przygotowania pola operacyjnego.

The main goal of a patient’s stay at a surgical ward is operative treatment, which requires both physical and psychological preparation, carried out by an interdisciplinary team according to procedures in force. One of the elements of physical preparation is preparation of an operating field, which takes place at the surgical ward as well as at the operating suite. The authors of this work present an outline of the operating field preparation (bath, shaving, disinfection, covering) and point out the risk of surgical site infection occurrence in the case of lack of relevant procedures, including proper preparation of the operating field.
słowa kluczowe:

zabieg chirurgiczny, pole operacyjne, zakażenia miejsca operowanego

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.