eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a poznawcza regulacja emocji u pacjentów z chorobą nowotworową układu moczowo-płciowego

Marta Kulpa
,
Mariola Kosowicz
,
Urszula Ziętalewicz
,
Beata J. Stypuła-Ciuba
,
Roman Sosnowski

Medycyna Paliatywna 2017; 9(1): 30-34
Data publikacji online: 2017/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rozpoznanie choroby nowotworowej układu moczowo-płciowego, a w szczególności nowotworu jądra, wiąże się ze stresem związanym z zachorowaniem, lękiem przed cierpieniem i śmiercią oraz z obawą o utratę tożsamości płciowej, pogorszenie sprawności seksualnej i bezpłodność. Kryzys związany z chorobą nowotworową oraz jej leczeniem stanowi poważne obciążenie dla pacjenta, co może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń emocjonalnych i uruchamiania destruktywnych strategii radzenia sobie z chorobą. Celem badania było określenie, jakie strategie przystosowania psychicznego do choroby oraz jakie strategie związane z poznawczą regulacją emocji dominują u tych pacjentów oraz określenie związków między tymi strategiami a strategiami przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. Celem praktycznym badania było zebranie danych umożliwiających opracowanie celowanych programów zajęć psychoedukacyjnych dla mężczyzn chorych na nowotwór gruczołu krokowego.

Zastosowano Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – CERQ oraz Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej – MINI-MAC. Kwestionariusz CERQ mierzy 9 strategii poznawczych stosowanych w odpowiedzi na negatywne doświadczenie. Skala MINI-MAC mierzy 4 postawy przyjmowane wobec choroby nowotworowej. Przebadano 112 pacjentów w wieku 19–78 lat z rozpoznaną chorobą nowotworową układu moczowo-płciowego. Wszyscy pacjenci objęci badaniem otrzymywali w trakcie pobytu w klinice wsparcie psychologiczne. Stwierdzono, że pacjenci poddani badaniu własnemu w porównaniu z grupą odniesienia charakteryzują się zdecydowanie niższym nasileniem zaabsorbowania lękowego, wyższym duchem walki, poczuciem bezradności – beznadziejności oraz porównywalnym nasileniem pozytywnego przewartościowania. Uzyskano wiele istotnych statystycznie związków. Wyniki badania wskazują na dobre przystosowanie do choroby uczestników badania.

Diagnosing a cancer of the urogenital system and in particular of the testicle of the testicle, is associated with stress related to illness, fear of suffering and death and fear of loss of sexual identity, sexual dysfunction and infertility. The crisis related to cancer and its treatment represents a serious burden on the patient, which can contribute to the development of emotional disorders and the emergence of destructive coping strategies. The purpose of the study is to examine mental adaptation in patients suffering from genitourinary cancers – investigate the relationship between the use of coping strategies and the styles of adaptation to the disease. The practical purpose of the study was to collect data enabling the development of the targeted psychoeducation programs aimed at men with prostate cancer. All patients included in the study received psychological support during their stay in the clinic.

Cognitive Explanation of Emotional Regulation – CERQ and Mental Abnormal Scale for MINI-MAC were used. The CERQ questionnaire measures 9 cognitive strategies used in response to negative experiences. The MINI-MAC scale measures 4 attitudes towards cancer. The study covered 112 people aged 19 to 78 with urogenital cancer. Patients included in the study were found to have significantly lower score of anxious preoccupation, higher score of fighting spirit, hopelessness, and similar score on the scale of positive reevaluation when compared with the reference group. A number of statistically significant associations were obtained. Results of the study indicate good adaptation to the disease in the study participants.
słowa kluczowe:

przystosowanie psychiczne do choroby, kontrola emocji, nowotwór

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe