eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 109
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Pseudosklerodermia wywołana paklitakselem

Krzysztof G. Sadko
1
,
Anna Płaszczyńska
2
,
Justyna Czarny
3

1.
Dermatological Students Scientific Association, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
2.
Department and Clinic of Psychiatry, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
3.
Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 299-309
Data publikacji online: 2023/01/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Choroby twardzinopodobne (pseudosklerodermia) są grupą rzadkich, przewlekłych stanów skóry, o podobnym obrazie klinicznym do twardziny układowej. Etiologia tych chorób obejmuje szerokie spektrum czynników wywołujących, do których należą między innymi leki stosowane w chemioterapii. Etiologia tego schorzenia obejmuje szerokie spektrum czynników wywołujących, do których należą między innymi leki stosowane w chemioterapii.

Opis przypadku
Pacjentka 78-letnia konsultowana z powodu znacznego stwardnienia skóry grzbietów stóp oraz dystalnej części podudzi. Zmiany wystąpiły po zakończonej chemioterapii paklitakselem stosowanej z powodu raka piersi prawej. W leczeniu zastosowano pentoksyfilinę wraz ze stosowanymi zewnętrznie: miejscowo aplikowanym klobetazolem oraz 30% mocznikiem w maści. Miesiąc później zaobserwowano poprawę stanu klinicznego.

Wnioski
Przedstawiamy przypadek stwardnień twardzinopodobnych spowodowanych chemioterapią paklitakselem i skutecznie leczonych pentoksyfiliną w połączeniu z klobetazolem stosowanym zewnętrznie. Planowe zakończenie leczenia onkologicznego paklita­kselem prawdopodobnie wpłynęło korzystnie na ustępowanie zmian dermatologicznych.Introduction
Pseudoscleroderma (scleroderma-like disease) is a group of rare and chronic skin conditions that mimics systemic sclerosis. The etiology of these diseases covers a wide range of causative factors, including drugs used in chemotherapy.

Case Report
A 78-year-old woman was admitted due to significant hardening of the skin in the dorsal surface of feet and distal part of the lower legs. These lesions occurred after a concluded chemotherapy with paclitaxel for right breast cancer. Treatment with pentoxifylline, topical clobetasol and 30% urea ointment was introduced. One month later an improvement in the clinical condition was observed.

Conclusions
We present a case of pseudoscleroderma caused by paclitaxel and successfully treated with pentoxifylline and topical clobetasole. Conclusion of the treatment course with paclitaxel may have positively influenced the outcome in this treatment.

słowa kluczowe:

pseudoscleroderma, paclitaxel, chemotherapy

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.