eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Radzenie sobie z chorobą skoncentrowane na tworzeniu znaczeń. Część II — strategie adaptacji przekonań i celów życiowych

Maciej Załuski
1

1.
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Źródła stresu pacjenta wywołanego poważnym zachorowaniem mogą płynąć z rozbieżności pomiędzy aktualną oceną sytuacji a wiedzą o życiu i sobie samym. Usunięciu rozbieżności służą zmiany w obszarze uogólnionego rozumienia życia. Jest to cel radzenia sobie skoncentrowanego na tworzeniu znaczeń. Artykuł kontynuuje treści rozpoczęte w pracy pt. „Radzenie sobie z chorobą skoncentrowane na tworzeniu znaczeń. Część I — strategie ponownej oceny choroby”. Celem artykułu było przybliżenie czytelnikowi funkcji tworzenia znaczeń choroby pod postacią procesu adaptacji celów życiowych, rewizji priorytetów oraz zasadniczych przekonań o sobie i życiu. W pracy wskazano na źródła trudności w dokonywaniu zmian oraz przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań procesu tworzenia znaczeń. W artykule znalazły się również informacje na temat możliwości stymulowania pacjenta do zmian w obszarze rozumienia choroby drogą interwencji werbalnych.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 134–138


  


The sources of stress caused by a serious patient’s illness may flow from discrepancy between appraised meaning of illness and preexisting global meaning of life and oneself. To reduce the incongruence between appraised meaning and global meaning use the changes in area of global meaning. It is an aim of meaning-making focused coping. The article is continuing content begun at work: “Meaning-making focused coping with illness. Part I —reappraisal of illness strategies”. The aim of article is introducing the Reader to meaning-making of illness functions under the figure of goals in lives adaptation process, revising priority and fundamental assumptions about life and oneself. In article the source of problems in changes and examples of positive and negative outcomes meaning-making process were pointed out. In the article information’s about the possibility of the patient stimulating to change in area of global meaning during verbal interventions were concluded too.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 134–138


 

słowa kluczowe:

choroba; stres; psychologia egzystencjalna; interwencja kryzysowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe