eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3-4/2019
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Rana oparzeniowa – wybrane elementy opieki nad chorym na podstawie opisu przypadku

Aleksandra Popow
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Adrianna Warszyńska
2

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2019; 16 (3-4): 92-95
Data publikacji online: 2020/04/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Oparzenia zaliczane są do urazów, które mają wpływ nie tylko na stan powłok ciała, ale także skutkują zmianami ogólnoustrojowymi poprzez negatywne oddziaływanie na funkcję poszczególnych układów. Leczenie chorych oparzonych stanowi trudne i odpowiedzialne zadanie. Rolą pielęgniarki jest podejmowanie szeregu działań, do których należy rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgniarskich, udział w terapii i profilaktyce powikłań, szeroko zakrojona edukacja, a także wsparcie psychiczne. Jej zaangażowanie w proces terapeutyczny jest istotne dla powodzenia całego procesu leczenia.

Burns are classified as injuries that affect not only the state of the body’s coatings, but also result in systemic changes through a negative effect on the operation of individual systems. Treatment of burn patients is a difficult and responsible task. The nurse’s role is to take a number of actions, which include identifying and solving nursing problems, participating in therapy and preventing complications, as well as extensive education and psychological support. Her involvement in the therapeutic process plays an important role for the success of the entire treatment process.
słowa kluczowe:

oparzenie, proces pielęgnowania, diagnoza pielęgniarska

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe