eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Realizacja opieki stomijnej w Polsce w opinii pielęgniarek

Magdalena Leyk-Kolańczak
,
Janina Książek
,
Renata Piotrkowska

Data publikacji online: 2017/05/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Jakość i ciągłość opieki stomijnej ma duże znaczenie dla właściwego przebiegu hospitalizacji, rekonwalescencji, procesu akceptacji stomii oraz poprawy jakości życia pacjentów z wyłonioną stomią jelitową. Kluczową rolę w pielęgnacji i edukacji pacjenta pełni pielęgniarka.
Cel pracy. Analiza opinii pielęgniarek na temat realizacji opieki nad pacjentami z wyłonioną stomią jelitową i pożądanych kierunków zmian.
Materiał i metody. Badaniem objęto 72 pielęgniarki opiekujące się pacjentami z wyłonioną stomią jelitową w różnych ośrodkach medycznych w Polsce. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, analizy dokumentacji i metody statystyczne. Narzędziem badawczym był autorski arkusz ankiety. Obliczenia statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2010.
Wyniki. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 11,1% badanych pielęgniarek pracuje w oddziałach, w których wyodrębnione jest samodzielne stanowisko pielęgniarki stomijnej. W opinii 76,4% respondentek w ich ośrodkach pracy przeprowadzana jest edukacja przedoperacyjna, a edukatorami są zarówno pielęgniarki, jak i lekarze. W trakcie edukacji przedoperacyjnej najczęściej omawiane są ogólne zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii jelit oraz przebiegu operacji (89,1%). Wśród badanych pielęgniarek 30,9% pracuje w szpitalach, w których nigdy nie wyznacza się przedoperacyjnie miejsca stomii. Badane pielęgniarki deklarują, że znaczna część wypisywanych do domu pacjentów ma deficyty wiedzy i umiejętności w zakresie samoopieki. Najbardziej pomijanym aspektem edukacji jest życie seksualne. W opinii 25% respondentek zagadnienie to nie jest omawiane. Według 18,1% pielęgniarek pacjenci nie mają możliwości kontynuacji edukacji i opieki stomijnej w poradni chirurgicznej.
Wnioski. W celu poprawy opieki stomijnej w Polsce należy utworzyć stanowiska pielęgniarek stomijnych, przywrócić poradnie stomijne, zorganizować środowiskową opiekę stomijną, zintensyfikować edukację przedoperacyjną oraz w każdym szpitalu wprowadzić procedurę przedoperacyjnego wyznaczania miejsca stomii.

słowa kluczowe:

stomia jelitowa; opieka stomijna; pielęgniarka stomijna; edukacja zdrowotna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe