en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


4/2012
vol. 50
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Reumatologia naczyniowa: miażdżyca i choroby układu krążenia w zapaleniu stawów

Zoltán Szekanecz
,
Edit Végh
,
Andrea Váncsa
,
Szilvia Szamosi
,
Zoltán Szabó
,
Nóra Bodnár
,
Gabriella Szücs
,
Sándor Szántó
,
Pál Soltész
,
György Kerekes

Reumatologia 2012; 50, 4: 336–344
Data publikacji online: 2012/09/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Zapalenia stawów są związane z przyspieszoną miażdżycą i zwiększonym ryzykiem chorób naczyń. Tradycyjne czynniki ryzyka oraz rola ogólnoustrojowego zapalenia aktywującego cytokiny, chemokiny, proteazy, autoprzeciwciała, cząsteczki adhezyjne i inne biorą udział w rozwoju chorób naczyniowych. Przyspieszoną miażdżycę oraz wzrost zachorowalności i umieralności z powodu chorób serca oraz chorób krążenia mózgowego zaobserwowano w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) oraz w spondyloartropatiach (SpA).

Dysfunkcję śródbłonka, jawną miażdżycę oraz sztywność naczyń można wykazać odpowiednio w badaniu wazodylatacji zależnej od przepływu (flow-mediated vasodilation – FMD) w tętnicy ramiennej, w badaniu grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej wspólnej (common carotid intima-media thickness – ccIMT) oraz w badaniu prędkości fali tętna (aortic pulse-wave velocity – PWV). Nieprawidłowości te opisano w większości zapalnych chorób reumatycznych o podłożu immunologicznym. Sztywność i ccIMT są względnie stabilne, natomiast na FMD mogą wpływać inne czynniki.

Oprócz tradycyjnego działania wazoprotekcyjnego leki immunosupresyjne, w tym kortykosteroidy, tradycyjne i biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh), mogą w sposób istotny wpływać na układ naczyniowy i efekty metaboliczne. Opublikowano oficjalne rekomendacje EULAR, dotyczące oceny i postępowania w chorobach układu krążenia, towarzyszących zapaleniom stawów.

Arthritides have been associated with accelerated atherosclerosis, increasing the risk of vascular disease. Traditional risk factors, as well as the role of systemic inflammation including activity of cytokines, chemokines, proteases, autoantibodies, adhesion molecules and others, have been implicated in the development of vascular diseases. Accelerated atherosclerosis and increased cardio- and cerebrovascular morbidity and mortality have been observed in rheumatoid arthritis (RA) and spondyloarthropathies (SpA).

Endothelial dysfunction, overt atherosclerosis and vascular stiffness may be indicated by brachial artery flow-mediated vasodilation (FMD), common carotid intima-media thickness (ccIMT) and aortic pulse-wave velocity (PWV), respectively. These abnormalities have been described in most inflammatory rheumatic diseases. While ccIMT and stiffness are relatively stable, FMD may be influenced by many confounding factors.

In addition to traditional vasculoprotection, immunosuppressive agents including corticosteroids, traditional and biologic DMARDs may have significant vascular and metabolic effects. The official EULAR recommendations on the assessment and management of cardiovascular disease in arthritides have been published.
słowa kluczowe:

miażdżyca, choroba układu krążenia, zapalenie stawów, dysfunkcja śródbłonka, leki biologiczne
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.