ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola mitofagii w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych

Bartosz Osuch
1
,
Teresa Kucharska
1
,
Natalia Chmielewska
1
,
Piotr Maciejak
1, 2
,
Janusz Szyndler
1, 2
,
Adam Płaźnik
1

1.
Department of Neurochemistry, Instytute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland.
2.
Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 154-161
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Mitofagia jest rodzajem selektywnej autofagii, podczas której degradacji ulegają mało wydajne mitochondria. Modulacja procesu mitofagii wydaje się obecnie jednym z najważniejszych rozwiązań umożliwiających utrzymanie homeostazy komórek nerwowych. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie istniejącej wiedzy dotyczącej roli mitochondriów oraz procesu mitofagii w etiologii najbardziej rozpowszechnionych chorób neurodegeneracyjnych związanych z wiekiem, tj. choroby Alzheimera (AD) i choroby Parkinsona (PD).

Poglądy
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania rolą mechanizmu mitofagii w powstawaniu chorób neurodegeneracyjnych. Wykazano, że zaburzona funkcja mitochondriów i utrata zdolności do mitofagii w komórkach nerwowych może przyczyniać się do ich śmierci. W AD i PD zaobserwowano szereg nieprawidłowości związanych z ekspresją oraz funkcją białek zaangażowanych w ten proces. Ze względu na powiązanie zaburzeń funkcji mitochondrialnych z omawianymi chorobami w niniejszej pracy przedstawiono także możliwe strategie terapeutyczne ukierunkowane na poprawę wewnątrzkomórkowych systemów kontroli jakości tych organelli. Obecnie są to przede wszystkim strategie poprawiające wydajność energetyczną komórek nerwowych i rozwiązania umożliwiające kontrolowane indukowanie procesu mitofagii.

Wnioski
Najnowsze badania wskazują, że nieprawidłowe funkcjonowanie białek zaangażowanych w proces mitofagii może stanowić ważny czynnik etiologiczny chorób neurodegeneracyjnych. Wyniki tych badań mogłyby stać się podstawą do opracowania skuteczniejszych terapii zapobiegających wystąpieniu objawów wspomnianych chorób bądź łagodzących ich przebieg.Purpose
Mitophagy is a type of selective autophagy, associated with degradation of inefficient mitochondria. The modulation of mitophagy seems to be one of the most important solutions for key factors in the maintenance of neuronal cell homeostasis. This paper overviews the role of mitochondria and mitophagy in the etiology of the most common age-related neurodegenerative diseases, i.e. Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s disease (PD).

Views
In recent years, the role of mitophagy in neurodegenerative diseases has been given more attention. It has been shown that disturbed mitophagy and mitochondrial dysfunction in neurons may contribute to the cell death. In AD and PD, a number of abnormalities related to the expression and function of proteins involved in the process have been revealed. Because mitochondrial dysfunction plays a role in the origin/etiology of those diseases, possible therapeutic strategies aiming to improve quality control systems of mitochondria are also presented. Nowadays, these are mainly strategies improving the energy efficiency and facilitating induction of mitophagy.

Conclusions
Recent reports suggest that abnormal function of proteins involved in mitophagy may be an important etiological factor in neurodegenerative diseases. Furthermore, these findings may become the basis for the development of more effective thera¬pies preventing or alleviating the disease symptoms.

słowa kluczowe:

mitofagia, mitochondria, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe