eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Rola personelu medycznego w procesie adaptacji do życia z nieswoistymi zapaleniami jelit

Jolanta Glińska
,
Angelina Grzegorczyk
,
Łukasz Dziki
,
Adam Dziki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 118–123
Data publikacji online: 2015/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Do właściwego funkcjonowania osób z nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ) w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym konieczna jest akceptacja choroby. Proces ten zdecydowanie ułatwia personel medyczny, który powinien przygotować pacjenta merytorycznie i instruktażowo do codziennego, możliwie jak najbardziej samodzielnego radzenia sobie z chorobą.

Cel pracy: Analiza wpływu relacji personelu medycznego na proces akceptacji choroby.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 100 osób od 18. roku życia. Dane analizowano przy użyciu testów nieparametrycznych χ2 Pearsona.

Wyniki: Edukacja oraz pozytywna postawa personelu medycznego mają niezwykle istotny wpływ na lepszą adaptację do życia pacjentów z NZJ.

Wnioski: W celu polepszenia opieki nad pacjentami z NZJ i ułatwienia akceptacji choroby personel medyczny musi zwrócić uwagę na sposób wyjaśniania chorym wątpliwości związanych z chorobą, ponieważ jak wykazało badanie, używa on zbyt specjalistycznego słownictwa, co wpływa negatywnie na adaptację do choroby.

Introduction: To enable proper functioning in family, social, and professional life, people who suffer from IBD should accept the issue of disease prevalence. The high level of knowledge of one’s disease makes it easier to accept the fact of having this kind of affliction. The main role is played by the medical personnel, who should prepare the patient for daily life as much as possible, allowing them to be independent in self-dealing with this disease.

Aim of the study: The goal was to analyse the influence of medical personnel on the process of acceptance the disease.

Material and methods: The test was conducted on a group of 100 people who were older than 18 years. Data was analysed using Pearson χ2 non-parametric tests.

Results: The education and positive attitude of medical personnel have an unusual influence on IBD acceptation.

Conclusions: To provide better medical care for patients with IBD and to make it easier for them to accept the disease, medical personnel must draw attention to the means of explaining people’s doubts relevant to the disease because, as the research shows, they tend to use overly specialised language, resulting in a lack of understanding of information by the patient, which results in a negative adaptation to disease.
słowa kluczowe:

nieswoiste zapalenie jelit, adaptacja, personel medyczny

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.