eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola pielęgniarki w prowadzeniu ciągłych technik nerkozastępczych na oddziale intensywnej terapii

Ilona Nowak
1
,
Bożena Seczyńska
2
,
Aurelia Sega
2
,
Aleksandra Władymiruk
2
,
Wojciech Szczeklik
3

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Ciągłe techniki nerkozastępcze są obecnie standardową metodą leczenia krytycznie chorych z ostrym uszkodzeniem nerek. Techniki pozaustrojowe stosowane na oddziałach intensywnej terapii (OIT) stawiają nowe zadania zespołom terapeutycznym oraz wpływają na efektywność leczenia. Kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności leczenia nerkozastępczego odgrywają pielęgniarki. Ich rola polega na prowadzeniu zabiegu i ocenie odpowiedzi pacjenta na leczenie, w tym na systematycznym monitorowaniu stanu klinicznego oraz wybranych parametrów laboratoryjnych czy technicznych aspektów terapii.
Celem pracy jest przedstawienie zadań i roli pielęgniarki podczas prowadzenia ciągłych technik nerkozastępczych u chorych w krytycznym stanie.
Dane zebrano na podstawie aktualnej analizy piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, opierając się na bazie PubMed//MEDLINE.


 Continuous renal replacement therapy (CRRT) is currently the standard treatment in critically ill patients with acute kidney injury. Extracorporeal techniques in intensive care units sets new tasks for the whole team involved in the treatment and increases the effectiveness of patients treatment. A key role in ensuring the effectiveness of renal replacement therapy plays a nurse. Their role is to conduct the treatment and evaluation of patient response to therapy, including the systematic monitoring of clinical status and selected laboratory parameters or technical aspects of therapy. The aim of the study is presentation the principles of continuous renal replacement therapy in critical care patients. Data were collected based on the current analysis of the Polish and foreign literature, based on PubMed/MEDLINE.

słowa kluczowe:

oddział intensywnej terapii; opieka pielęgniarska w stanach krytycznych; dializa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe