eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola przystosowania się do optymalnej jakości życia osób po całkowitym usunięciu krtani

Krystyna Kurowska
,
Seweryna Jakielewicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 1: 21-27
Data publikacji online: 2013/03/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Laryngektomia, czyli całkowite usunięcie krtani, jest chirurgiczną metodą leczenia raka krtani, najbardziej okaleczającą człowieka, pozbawiającą aparatu głosu – krtani. Większość pacjentów nie akceptuje choroby, a w związku z tym następuje pogorszenie jakości życia.

Cel pracy: Określenie wpływu przystosowania się do choroby jako wyznacznika optymalnej jakości życia w grupie osób po całkowitym usunięciu krtani.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w Szpitalu

Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy wśród pacjentów poradni laryngologicznej, foniatrycznej oraz oddziału otolaryngologii. Do oceny akceptacji choroby wykorzystano kwestionariusz AIS Juczyńskiego, a do oceny jakości życia – kwestionariusz WHO

-QOL-BREF (wersja skrócona).

Wyniki: Badani uzyskali przeciętną ocenę akceptacji choroby. Jakość życia wzrastała wraz z akceptacją choroby – im większa akceptacja choroby, tym lepsza jakość życia w każdej sferze.

Wnioski: Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na lepszą akceptację choroby, pozwolą chorym lepiej przystosować się do swojej niepełnosprawności. Akceptacja choroby oraz jakość życia nie zależą tylko od chorego, lecz także od tego, jak społeczeństwo zaakceptuje inność człowieka.

Introduction: Laryngectomy, a total removal of the larynx, is surgical treatment for laryngeal cancer. The method (most crippling for a human) deprives of voice, i.e. laryngeal apparatus. Most patients do not accept the disease, and therefore quality of life deteriorates.

Aim of study: to determine the effect of adaptation to the disease as a determinant of optimal quality of life in a group after total laryngectomy.

Material and methods: The study was conducted in University Hospital No. 2 in Bydgoszcz among patients in ENT (ear, nose, and throat) Outpatient Clinic, Phoniatric Outpatient Clinic and Otolaryngology ward. Juczyński’s adaptation of Acceptance of Illness Scale (AIS) was used to assess the acceptance of the disease. To assess the quality of life, a short version of WHOQOL-BREF questionnaire was used.

Results: The respondents received an average approval rating of the disease. Quality of life grows along with the acceptance of the disease. The greater the acceptance of illness, the better the quality of life in every sphere.

Conclusions: The results may have an influence on better acceptance of the disease and will allow patients to better accept their disability. Acceptance of illness and quality of life depends not only on the patient but also on how society accepts the otherness of a human.
słowa kluczowe:

całkowite usunięcie krtani, akceptacja choroby, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.