eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi

Nina Ogińska-Bulik
1

1.
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Psychoonkologia 2016; 20 (1): 1–8
Data publikacji online: 2015/11/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Wśród uwarunkowań pozytywnych zmian potraumatycznych istotną rolę odgrywają procesy poznawcze, w tym ruminacje związane z przeżytym zdarzeniem. Podjęte badania miały na celu ustalenie, czy u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi występuje związek między poziomem ruminacji a nasileniem potraumatycznego wzrostu.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 71 osób z różnymi rodzajami raka, w wieku 19–67 lat (M = 48,63; SD = 12,71). Większość badanych (60,6%) stanowiły kobiety. W badaniach wykorzystano Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu.

Wyniki i wnioski: U chorych onkologicznie występują pozytywne zmiany, ujawniane w postaci potraumatycznego wzrostu. Większe zmiany dotyczyły relacji z innymi i doceniania życia niż percepcji siebie i sfery duchowej. Obydwa rodzaje ruminacji (natrętne, refleksyjne) występujące zaraz po diagnozie choroby były dodatnio powiązane z poziomem potraumatycznego wzrostu. Natomiast uwzględniając ruminacje aktualne, jedynie te o charakterze refleksyjnym istotnie korelowały z poziomem wzrostu po traumie. Ten rodzaj ruminacji okazał się predyktorem pozytywnych zmian w relacjach z innymi i docenianiu życia. Zachęcanie ludzi zmagających się z chorobą nowotworową do ruminowania może się przyczynić do wystąpienia wzrostu po traumie.

Introduction: Among determinants of posttraumatic growth the essential role play cognitive processes, including event related rumination. The study aimed to establish whether in people struggling with cancer there is an association between the level of rumination and the severity of posttraumatic growth.

Material and methods: Results of 71 persons with various kinds of cancer, aged 19-67 years (M = 48.63, SD = 12.71). The majority of respondents (60.6%) were women. The Posttraumatic Growth Inventory and the Event Related Rumination Inventory were used in the study.

Results and conclusions: The results indicated the presence of posttraumatic positive changes in examined group. Major changes related to relations with others and appreciation of life than self-perception and spiritual sphere. Both types of rumination (intrusive, deliberate), analyzed soon after the diagnosis of cancer were positively linked to the level of posttraumatic growth. Taking into account the current rumination, only deliberate significantly correlated with the level of posttraumatic growth. This type of rumination proved to be a predictor of positive changes in relations with others and appreciation of life. Encouraging people struggling with cancer to ruminate may contribute to occur of growth after trauma.
słowa kluczowe:

ruminacje, wzrost potraumatyczny, choroba nowotworowa

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.