eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi

Nina Ogińska-Bulik

Psychoonkologia 2016; 20 (1): 1–8
Data publikacji online: 2015/11/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Wśród uwarunkowań pozytywnych zmian potraumatycznych istotną rolę odgrywają procesy poznawcze, w tym ruminacje związane z przeżytym zdarzeniem. Podjęte badania miały na celu ustalenie, czy u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi występuje związek między poziomem ruminacji a nasileniem potraumatycznego wzrostu.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 71 osób z różnymi rodzajami raka, w wieku 19–67 lat (M = 48,63; SD = 12,71). Większość badanych (60,6%) stanowiły kobiety. W badaniach wykorzystano Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu.

Wyniki i wnioski: U chorych onkologicznie występują pozytywne zmiany, ujawniane w postaci potraumatycznego wzrostu. Większe zmiany dotyczyły relacji z innymi i doceniania życia niż percepcji siebie i sfery duchowej. Obydwa rodzaje ruminacji (natrętne, refleksyjne) występujące zaraz po diagnozie choroby były dodatnio powiązane z poziomem potraumatycznego wzrostu. Natomiast uwzględniając ruminacje aktualne, jedynie te o charakterze refleksyjnym istotnie korelowały z poziomem wzrostu po traumie. Ten rodzaj ruminacji okazał się predyktorem pozytywnych zmian w relacjach z innymi i docenianiu życia. Zachęcanie ludzi zmagających się z chorobą nowotworową do ruminowania może się przyczynić do wystąpienia wzrostu po traumie.

Introduction: Among determinants of posttraumatic growth the essential role play cognitive processes, including event related rumination. The study aimed to establish whether in people struggling with cancer there is an association between the level of rumination and the severity of posttraumatic growth.

Material and methods: Results of 71 persons with various kinds of cancer, aged 19-67 years (M = 48.63, SD = 12.71). The majority of respondents (60.6%) were women. The Posttraumatic Growth Inventory and the Event Related Rumination Inventory were used in the study.

Results and conclusions: The results indicated the presence of posttraumatic positive changes in examined group. Major changes related to relations with others and appreciation of life than self-perception and spiritual sphere. Both types of rumination (intrusive, deliberate), analyzed soon after the diagnosis of cancer were positively linked to the level of posttraumatic growth. Taking into account the current rumination, only deliberate significantly correlated with the level of posttraumatic growth. This type of rumination proved to be a predictor of positive changes in relations with others and appreciation of life. Encouraging people struggling with cancer to ruminate may contribute to occur of growth after trauma.
słowa kluczowe:

ruminacje, wzrost potraumatyczny, choroba nowotworowa

referencje:
Devine K, Reed-Knight B, Loiselle K i wsp. Posttraumatic growth in young adults who experienced serious childhood illness: A mixed-methods approach. J Clin Psychol Med Settings 2010; 17: 340-348.
Cordova MJ, Studs JL, Hann DM i wsp. Symptom structure of PTSD following breast cancer. J Trauma Stress 2000; 13: 301-309.
Widera A, Juczyński Z, Popiela T. Psychologiczne wyznaczniki stresu pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirurgicznych. Psychoonkologia 2003; 7: 31-36.
Tedeschi RG, Calhoun LG. The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. J Trauma Stress 1996; 9: 455-471.
Tedeschi RG, Calhoun LG. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychol Inq 2004; 15: 1-8.
Ogińska-Bulik N. Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Wyd. Difin, Warszawa 2013.
Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E i wsp. Post-traumatic growth in advanced cancer patients receiving palliative care. Br J Health Psychol 2008; 13: 633-646.
Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Pol Forum Psych 2010; 15: 125-139.
Bellizzi KM, Blank TO. Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health Psychol 2006; 25: 47-56.
Ogińska-Bulik N. Dwa oblicza traumy – negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Wyd. Difin, Warszawa 2015.
Cann A, Calhoun LG, Tedeschi RG i wsp. Assessing posttraumatic cognitive processes: the Event Related Rumination Inventory. Anx Stress Coping 2011; 24: 137-156.
Nolen-Hoeksema S. The role of rumination in depressive disorders and mixed depressive/anxiety symptoms. J Abnorm Psychol 2000; 109: 504-511.
Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG, McMillam J. The posttraumatic growth model: Sociocultural considerations. W: Posttraumatic growth and culturally competent practice. Weiss T, Berger R (red.). John Wiley, Hoboken 2010; 1-14.
Ehlers A, Clark DM. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behav Res Ther 2000; 38: 319-345.
Ehring T, Ehlers A. Does rumination mediate the relationship between emotion regulation ability and posttraumatic stress disorder? Psychotraumatology 2014; 5: 23547.
Taku K, Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG. The role of rumination in the coexistence of distress and posttraumatic growth among bereaved Japanese university students. Death Studies 2008; 32: 428-444.
Bower JE, Kemeny ME, Taylor SE, Fahey JL. Cognitive processing, discovery of meaning, CD4 decline, and AIDS-related mortality among bereaved HIV-seropositive men. J Consul Clin Psychol 1998; 66: 979-986.
Gangstad B, Norman P, Barton J. Cognitive processing and posttraumatic growth following stroke. Rehabil Psychol 2009; 54: 69-75.
Chan MW, Ho SM, Tedeschi RG, Leung CW. The valence of attentional bias and cancer-related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among women with breast cancer. Psychooncology 2011; 20: 544-552.
Morris B, Shakespeare-Finch J. Rumination, post-traumatic growth, and distress: structural equation modeling with cancer survivors. Psychooncology 2011; 20: 1176-1183.
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny 2015; 4 (w druku).
Carboon I, Anderson VA, Pollard A i wsp. Posttraumatic growth following a cancer diagnosis: do world assumptions contribute? Traumatology 2005; 11: 269-283.
Salsman JM, Segerstrom SC, Brechting EH i wsp. Posttraumatic growth and posttraumatic stress disorder symptomatology among colorectal cancer survivors: a 3 month longitudinal examination of cognitive processing. Psychooncology 2009; 18: 30-41.
Park CL, Chmielewski J, Blank TO. Posttraumatic growth: finding positive meaning in cancer survivorship moderates the impact of intrusive thoughts on adjustment in younger adults. Psychooncology 2010; 19: 1139-1147.
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria 2010; 7: 129-142.
Helgeson V, Reynolds K, Tomich P. A meta-analytic review of benefit finding and growth. J Consul Clin Psychol 2006; 74: 797-816.
Ogińska-Bulik N. Rola objawów stresu pourazowego w rozwoju po traumie u pracowników służb ratowniczych. W: Rodzina i kariera. Janicka I, Znajmiecka-Sikora M (red.). Wyd. UŁ, Łódź 2014; 389-402.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe