eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola wsparcia w bólu nowotworowym

Anna Pacian
,
Teresa Bernadetta Kulik
,
Hanna Skórzyńska
,
Wioletta Ferenc
,
Marlena Krawczyk
,
Karolina Suszyńska
,
Joanna Kwolek

Medycyna Paliatywna 2014; 6(2): 95–100
Data publikacji online: 2014/08/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Choroba nowotworowa stanowi duże obciążenie. Pojawia się uczucie niepewności o swoje zdrowie i dalsze życie. Wsparcie społeczne wpływa pozytywnie na szeroko pojęte zdrowie osób zmagających się z rakiem. Zapotrzebowanie na wsparcie dotyczy wszystkich jego rodzajów: informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego. Chorzy liczą na pomoc nie tylko w okresie bezpośrednio po diagnozie, lecz także w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Dlatego też wsparcie można określić jako łańcuszek, którego ogniwa tworzą poszczególne osoby.

Cel pracy: Określenie, jaką rolę u osób z bólem nowotworowym odgrywa wsparcie.

Materiał i metody: Metoda, którą wykorzystano w niniejszej pracy, to sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym użytym w badaniu był autorski kwestionariusz ankiety. Badania zostały przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2012 r. wśród kolejnych 168 pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, którzy przebywali w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Wyniki i wnioski: Na podstawie badań można zauważyć, że jedynie 26% chorych akceptuje swoją chorobę. Grupy wsparcia stanowią istotny element życia, pomimo to jedynie 19% respondentów przynależy do nich. Najwięcej chorych (33%) należy do grup wsparcia pomiędzy 60. a 69. rokiem życia. Rodzina i przyjaciele stanowią największe źródło wsparcia (77,5%) dla osoby chorej. Jednak 27,5% osób postrzega pomoc i wsparcie od najbliższych jako przejaw litości.

Background: Cancer imposes a considerable psychological strain. It causes a sense of uncertainty about one’s health and further life. Social support has a positive effect on the health of the broader struggling with cancer. The need for support for all its types: information, instrumental and emotional. People with hope to help not only in the period immediately after the diagnosis, but also during and after its completion. Therefore, support can be defined as a chain, whose links form a different person.

Objective: The main objective is evaluation of support in cancer pain patients.

Material and methods: The method, which was used in this study is a diagnostic survey. The research tool used in the study was the original questionnaire. The study was conducted in March and April 2012 among 168 consecutive patients diagnosed with cancer who were in the Lublin Oncology Center.

Results and conclusions: Based on the research you will find that only 26% of patients accept their illness. Support groups are a vital part of life, yet only 19% of the respondents belong to a support group. Most patients (33%) belong to a support group between 60 and 69 years of age. Family and friends are the greatest source of support (77.5%) to the person. However, 27.5% of patients seen help and support from the next as a sign of mercy.
słowa kluczowe:

ból, nowotwory, wsparcie społeczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe