eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi

Nina Ogińska-Bulik

Psychoonkologia 2015, 3: 88-96
Data publikacji online: 2016/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że efektem traumy wynikającej z doświadczenia choroby nowotworowej mogą być nie tylko negatywne, lecz także pozytywne zmiany ujawniane w postaci potraumatycznego wzrostu. Ich wystąpienie zależy od wielu czynników, w tym od zasobów osobistych jednostki. W artykule przedstawiono rolę zasobów osobistych istotnych w procesie pojawiania się pozytywnych zmian potraumatycznych wynikających z doświadczenia choroby nowotworowej, obejmujących cechy osobowości jednostki, jak również jej przekonania i oczekiwania, takie jak optymizm życiowy, poczucie własnej wartości i skuteczności, nadzieja, duchowość. Uwzględniono także zasoby związane z funkcjonowaniem poznawczym jednostki, w tym posiadane schematy poznawcze, ich podatność na zmiany oraz ruminacje. Przedstawiono ponadto możliwości stymulowania potraumatycznego wzrostu u chorych onkologicznie.

The studies carried out recent years indicate that the effects of the trauma resulting from the experience of cancer may not only be negative as well as positive changes, revealed in posttraumatic growth. Their occurrence depends of several factors, among them personal resources. The article presents the role of personal resources important in a process of emergence of positive changes resulting from the experience of cancer, including personality traits of the individual, attitudes and expectations such as optimism, self-esteem, self-efficacy, hope, spirituality. The resources related to cognitive functioning, such as cognitive schemata, their vulnerability to change and ruminations were also taken into account. Possibility to promote posttraumatic growth in cancer patients was also presented.
słowa kluczowe:

wzrost po traumie, zasoby osobiste, choroba nowotworowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe