eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Różne formy kontaktu rodziców z dzieckiem przed narodzeniem

Renata Łukasik
,
Halina Woś

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Okres dziewięciu miesięcy życia wewnątrzmacicznego jest pierwszym ważnym etapem życia człowieka, czasem intensywnego rozwoju
psychofizycznego. Dziecko w łonie matki jest zdolne do reagowania na próby nawiązania kontaktu. Przyszli rodzice, komunikując się
z dzieckiem przed jego narodzeniem, mogą je uczyć i wychowywać. Komunikacja prenatalna stanowi podłoże do rozwoju silnej więzi
emocjonalnej pomiędzy nienarodzonym dzieckiem i jego rodzicami, jest dla rodziców źródłem pozytywnych przeżyć.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie różnych form kontaktu rodziców z nienarodzonym dzieckiem, reakcji płodu na te zachowania.
Wnioski.
1. Wiedza rodziców na temat okresu prenatalnego w życiu dziecka warunkuje próby nawiązania z nim kontaktu.
2. Dziecko nienarodzone jest wyposażone w zdolność reagowania na bodźce skierowane do niego przez rodziców.
3. Nowoczesne techniki obrazowania, takie jak USG oraz personel medyczny opiekujący się kobietą w ciąży mogą pomóc rodzicom
w nawiązaniu więzi z nienarodzonym dzieckiem.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 137–140

The period of nine months of staying in the womb is the first important stage of human life — the time of intensive psychophysical development.
The child in the mother’s womb can react to attempts of communication. When communicating with the child before birth the future
parents may teach and bring up the child. Communication in the pre-natal period forms basis for the development of a strong emotional
bond between the unborn child and the parents. It is a source of positive experience for the parents.
The objective of this paper is to present various forms of parents’ communication with the child before birth and the foetus reaction to such behaviour.
Conclusions.
1. The parents knowledge about the pre-natal development of a child is a condition for attempts to communicate with the child.
2. An unborn child is capable of reacting to stimuli produced by his or her parents.
3. Modern imaging techniques, such as USG, as well as the medical personnel caring for the woman during pregnancy may help parents to
establish ties with an unborn child.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 137–140
słowa kluczowe:

ciąża; płód; rodzice; komunikacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe