en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Różnice w obrazie klinicznym na początku rozpoznania ciężkiej niedoczynności tarczycy o charakterze autoimmunologicznym u dzieci w zależności od momentu rozpoznania: przed pandemią lub w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Jessica Munarin
1
,
Gerdi Tuli
1

1.
Department of Pediatric Endocrinology, Regina Margherita Children’s Hospital, Turin, Italy
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (4): 253-258
Data publikacji online: 2024/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Obecnie niewiele jest danych na temat wpływu COVID-19 na przebieg choroby tarczycy u dzieci ze względu na trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel pracy:
Ocena różnic w objawach niedoczynności tarczycy przed pandemią i w trakcie pandemii COVID-19.

Materiał i metody:
Analizie poddano wszystkich pacjentów pediatrycznych z autoimmunologiczną niedoczynnością tarczycy (AIT) zdiagnozowaną w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2022 r.

Wyniki:
Do badania włączono ogółem 150 osób (94 w okresie przed pandemią i 56 w okresie pandemii). Ciężką AIT wykryto u 7,4% przed pandemią i 12,5% w trakcie pandemii. Wiek w chwili rozpoznania wynosił odpowiednio 9,8 ±1,06 roku i 12,6 ±0,43 roku (p = 0,04). Opóźnienie rozpoznania (czas, jaki upłynął od wystąpienia objawów do postawienia diagnozy) różniło się istotnie pomiędzy grupami przed pandemią i w jej trakcie (p = 0,02). W okresie przedpandemicznym wartość TSH wynosiła 447,7 ±59,1 mUI/l, a w okresie pandemii 713,7 ±104,4 mUI/l (p = 0,04), natomiast średnie wartości fT4 odpowiednio 2,66 ±0,34 ng/l i 0,58 ±0,08 ng/l (p = 0,0002). W czasie pandemii zaobserwowano istotnie większą objętość tarczycy i opóźnienie wieku kostnego SDS (p = 0,04). Podczas pandemii najczęściej obserwowano objawy neurologiczne, zwłaszcza powolną mowę i obniżone wyniki w nauce.

Wnioski:
W okresie pandemii zaobserwowano większą częstość występowania ciężkiej AIT, związaną głównie z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Opóźnienie rozpoznania doprowadziło do poważniejszego profilu biochemicznego hormonów tarczycy, wola oraz częstszego występowania na początku opóźnienia wieku kostnego i objawów neurologicznych. Rozpoznanie niedoczynności tarczycy przypominającej objawy z dzieciństwa, nawet jeśli często są niespecyficzne, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia opóźnienia w rozpoznaniu.Introduction:
There are few data about effects of COVID-19 on thyroid disease presentation in children, due to difficulties in healthcare services access.

Aim of the study:
To assess the differences in hypothyroidism presentation before and during the COVID-19 pandemic.

Material and methods:
All paediatric patients with autoimmune hypothyroidism (AIT) diagnosed from January 2017 to December 2022 were analysed.

Results:
A total of 150 subjects were enrolled (94 in before and 56 during the pandemic period). Severe AIT was detected in 7.4% before and 12.5% during the pandemic. Age at the onset in the pre-pandemic period was lower (p = 0.04). Diagnosis delay (time elapsed from onset of symptoms and diagnosis) was significantly different between the before and during the pandemic groups (p = 0.02). In the pre-pandemic period the TSH value was 447.7 ±59.1, and it was 713.7 ±104.4 mUI/l during the pandemic (p = 0.04), whereas mean fT4 values were 2.66 ±0.34 and 0.58 ±0.08 ng/l, respectively (p = 0.0002). Significantly greater thyroid volume and bone age delay SDS were observed during the pandemic (p = 0.04). Neurological symptoms were mostly observed during the pandemic, especially slow speech and impaired school performance.

Conclusions:
A higher rate of severe AIT was observed during the pandemic period, mostly related to difficulties in access to healthcare services. The diagnosis delay led to a more severe biochemical thyroid hormone profile, goitre, and more frequent presence of bone age delay and neurological symptoms at the onset. Recognizing hypothyroidism and recalling symptoms in child-hood, even if often non-specific, is fundamental for avoiding diagnosis delay.

słowa kluczowe:

COVID-19, opóźnienie rozpoznania, wiek pediatryczny, pandemia SARS-CoV-2, ciężka autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy


facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.