eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Różnicowanie autoimmunologicznego zapalenia od nowotworu trzustki za pomocą metod diagnostyki obrazowej

Katarzyna Nadolska
1
,
Agnieszka Białecka
2
,
Elżbieta Zawada
1, 3
,
Bartosz Nadolski
4

1.
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2.
Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
3.
Katedra Onkologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
4.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu
Data publikacji online: 2021/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (AIP) to podstępne schorzenie zapalne trzustki, które spotykane jest stosunkowo rzadko. Przebieg choroby może sugerować występowanie nowotworu trzustki (PC) lub dróg żółciowych. Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego, wyników badań radiologicznych i histopatologicznych. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki dobrze poddaje się leczeniu systemowemu glikokortykosteroidami, ma wieloletni i nawrotowy przebieg. Z kolei PC jest chorobą o bardzo agresywnym przebiegu. W momencie rozpoznania nowotwór jest często znacznie zaawansowany miejscowo lub występują przerzuty odległe. Rozpoznanie PC wiąże się z uciążliwym procesem leczniczym i złym rokowaniem. Właściwe różnicowanie tych dwóch jednostek chorobowych wydaje się kluczowe dla dalszego postępowania z pacjentem.

Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z wieloletnim przebiegiem AIP sugerującym na podstawie badań obrazowych rozpoznanie PC.

Obraz zmian morfologicznych w przypadkach AIP i PC może być bardzo podobny. Ścieżka diagnostyczna obu stanów chorobowych jest więc bardzo zbliżona. Decydująca jest współpraca klinicystów, radiologów i patomorfologów. Należy wnikliwie analizować obraz kliniczny oraz wyniki badań dodatkowych, aby uniknąć okaleczających pankreatektomii w przebiegu AIP.

Autoimmune pancreatitis (AIP) is relatively rare. The course of the disease may suggest the presence of pancreatic cancer. The final diagnosis is based on the clinical picture, and radiological and histopathological findings. AIP is well-treated with systemic glucocorticosteroids, and it has a long-term and recurrent course. However, pancreatic carcinoma (PC) is a very aggressive disease. At the time of diagnosis, the tumour is often significantly advanced locally, or distant metastases are present. Diagnosis of pancreatic cancer is associated with a heavy treatment process and poor prognosis. Proper differentiation of these two diseases seems to be crucial for further management of the patient.

The aim of the study is to present a case of a patient with a long-term course of AIP suggesting pancreatic cancer diagnosis based on imaging examinations.

The picture of morphological changes in cases of AIP and PC may be very similar. The diagnostic pathway of both disease states is therefore very similar. Cooperation between clinicians, radiologists, and pathomorphologists is decisive. The clinical picture and the results of additional tests should be carefully analysed to avoid unnecessary pancreatectomy in the course of AIP.
słowa kluczowe:

nowotwór trzustki, rezonans magnetyczny, autoimmunologiczne zapalenie trzustki

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.