eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rozwój otyłości od dzieciństwa do wieku młodzieńczego

Anna Majcher
1
,
Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna
2
,
Katarzyna Kądziela
1
,
Małgorzata Rumińska
1
,
Beata Pyrżak
1

1.
Department of Paediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw, Poland
2.
Clinical Dietetics Department, Medical University of Warsaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 70–75
Data publikacji online: 2021/04/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Otyłość w Polsce i na świecie jest istotnym problemem zdrowotnym. Nadmierny przyrost masy ciała we wczesnym dzieciństwie to ważny czynnik ryzyka rozwoju otyłości. Cel pracy: Analiza występowania nadmiernej masy ciała w wieku 2, 4 i 6 lat u dzieci z otyłością.

Materiał i metody
Grupa badana to 656 dzieci w wieku 5–18 lat z nadwagą i otyłością. U pacjentów mierzono wysokość, masę ciała i wyliczono wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI). Nadwagę (BMI powyżej 85.–97. centyla) i otyłość: (BMI > 97. centyla) definiowano wg norm Światowej Organizacji Zdrowia. Za nadwagę przyjęto BMI < +2 SDS, za otyłość I° BMI ≥ +2, za otyłość II° BMI ≥ 3. Analizowano pomiary z książeczek zdrowia dzieci w wieku 2 (n = 626), 4 (n = 533) i 6 (n = 518) lat.

Wyniki
Średni wiek pacjentów wynosił 12,25 ±2,90 roku, BMI w SDS: +2,54 ±0,60. W grupie było 100 dzieci z nadwagą (15,2%) i 556 z otyłością (84,8%), u 143 pacjentów (21,8%) występowała otyłość II stopnia. Dzieci < 10 lat stanowiły 28% grupy. Stwierdzono, że w wieku 2 lat nadwagę lub otyłość miało 36,6% pacjentów. W wieku 4 lat odsetek wynosił 73,9%, w wieku 6 lat już 84%.

Wnioski
1. U badanych dzieci nadmierna masa ciała występowała od wczesnego dzieciństwa. Częstość otyłości wzrastała z wiekiem. 2. Niezbędne jest systematyczne monitorowanie parametrów rozwojowych u dzieci od najmłodszych lat.Introduction
Obesity is a major health problem in Poland and around the world. Excessive gain in early childhood is an important risk factor for the development of obesity. The aim of the study was to analyze the prevalence of obesity in 2-, 4- and 6-year-old obese children.

Material and methods
The study group: 656 overweight and obese children aged 5–18 years old. The patients’ height and weight were measured, body mass index (BMI) was calculated. Overweight: BMI between 85th-97th percentile and obesity: BMI > 97th were defined using World Health Organization. BMI < +2 SDS as overweight, BMI ≥ +2 SDS as class I obesity, and BMI ≥ 3 SDS as class II. Measurements from the health books of children aged 2 (n = 626), 4 (n = 533) and 6 (n = 518) years old were analyzed.

Results
Mean age: 12.25 ±2.90 years, BMI SDS: +2.54 ±0.60. There were 100 overweight (15.2%) and 556 obese (84.8%) children in the group, including 143 patients with class II obesity (21.8%). Children < 10 years old comprised 28%. It was established that 36.6% of the patients were overweight or obese at the age of 2 years old. At the age of 4, the percentage was 73.9%, and at the age of 6, it was as high as 84%.

Conclusions
1. The children studied had excess body weight from early childhood. The prevalence of obesity increased with age. 2. Systematic monitoring of developmental parameters in children is essential from an early age.

słowa kluczowe:

dzieci, otyłość, profilaktykafacebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe