eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

SZTUKA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 44-45
Data publikacji online: 2009/04/14
Plik artykułu:
- 09_Komunikat.pdf  [0.04 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Sztuka Leczenia Ran Przewlekłych

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Bydgoszcz, 21–24 października 2009 r.

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego ul. Libelta 16, 85-080 Bydgoszcz

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt zaprosić do udziału w III Kongresie Naukowo Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który odbędzie się 21–24 października 2009 r. w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich interesujących się problemami leczenia ran przewlekłych. Do udziału w Kongresie zaprosimy wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy zajmujących się problematyką leczenia ran. Zapewniamy prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo badawczych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania chorych z raną przewlekłą. Zapraszamy również na zajęcia warsztatowe i pogłębienie wiedzy praktycznej.

Mottem Kongresu jest sztuka leczenia ran przewlekłych.

Tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana opieka nad chorym z raną przewlekłą, a wiodącymi zagadnieniami:

– najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych,

– metody ogólne i miejscowe leczenia ran przewlekłych, np. żylnych owrzodzeń goleni, odleżyn, oparzeń, ran przewlekłych kończyn dolnych o różnej etiologii, w tym stopy cukrzycowej, przewlekłych ran pourazowych i innych,

– edukacja w zakresie leczenia ran przewlekłych,

– modele opieki nad chorym z raną przewlekłą.

Prosimy o nadsyłanie propozycji prac. Najbardziej wartościowe i ciekawe prace zostaną wybrane przez Komitet Naukowy do prezentacji podczas sesji plenarnych i satelitarnych. Wierzymy, że Kongres będzie doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale również do wymiany wzajemnych doświadczeń i integracji działań zespołów sprawujących opiekę nad chorym z raną przewlekłą.Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Arkadiusz Jawieńprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Maria T. SzewczykRamowy program Kongresu:

21.10.2009 r.

15.00–19.00 – rejestracja uczestników Kongresu

18.00 – otwarcie Kongresu, koncert i koktajl powitalny22.10.2009 r.

9.00–15.30 – sesje plenarne i sympozja

13.00–14.00 – lunch

16.00–19.00 – Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PTLR

20.00 – bankiet23.10.2009 r.9.00–18.00 – sesje plenarne, sympozja i warsztaty24.10.2009 r.

9.00–14.00 – sesje plenarne i sympozja

14.00 – zamknięcie obradKomitet Organizacyjny:przewodniczący:

dr hab. Maria T. Szewczyk – sekretarz PTLRczłonkowie:

Arkadiusz Jawień

Maciej Sopata

Marcin Kaźmierski

Maciej Koselak

Anna Sobieszek-Kundro

Katarzyna Cierzniakowska

Anna Baron

Anna Górka

Paulina Mościcka

Elżbieta Hancke

Anna Łabuńska

Justyna Cwajda-Białasik

Maciej Świtoński

Paweł Brazis

Radosław Piotrowicz

Bartosz Fórmankiewicz

Michał Miszewski

Anna Małkowska

Komitet Naukowy:przewodniczący:

prof. Arkadiusz Jawień – prezes PTLR

członkowie:

prof. Małgorzata Bulanda

prof. Andrzej Dorobisz

prof. Marcin Gabriel

prof. Wiesław Gliński

prof. Eugenia Gospodarek

dr Grażyna Kruk-Kupiec

prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska

prof. Marek Kucharzewski

prof. Jacek Łuczak

prof. Wacław Majewski

prof. Marek Maruszyński

prof. Grzegorz Oszkinis

prof. Waldemar Placek

prof. Jacek Puchała

prof. Zbigniew Rybak

prof. Walerian Staszkiewicz

prof. Piotr Szyber

dr hab. Maria T. Szewczyk

prof. Wojciech Witkiewicz

prof. Krzysztof ZiajaWażne daty:

1.06.2009 r. – termin nadsyłania streszczeń, e-mail: ajawien@ceti.com.pl

31.08.2009 r. – termin potwierdzenia przyjęcia pracy i kwalifikacji do prezentacji plakatu

1.09.2009 r. – termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa i uiszczenia opłaty zjazdowej

31.08.2009 r. – termin rezerwacji hoteli przez stronę: www.caad.pl

21.10.2009 r. – rozpoczęcie konferencji

Opłata konferencyjna:

członkowie PTLR i PTF:

do 30.06.2009 r.: lekarze – 300 zł, pielęgniarki

– 150 zł

po 30.06.2009 r.: lekarze – 400 zł, pielęgniarki – 250 zł

pozostali uczestnicy:

do 30.06.2009 r.: lekarze – 450 zł, pielęgniarki – 200 zł

po 30.06.2009 r.: lekarze – 500 zł, pielęgniarki – 300 zł

osoby towarzyszące – 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

– wstęp na sesje plenarne, sympozja, warsztaty, wystawę

– teczki z materiałami konferencyjnymi – kawę i lunch

– udział w koktajlu powitalnym wraz z programem towarzyszącym

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:

– wstęp na sesje plenarne, sympozja, warsztaty, wystawę

– kawę i lunch

– udział w koktajlu powitalnym wraz z programem towarzyszącym

Wpłaty należy dokonać na konto PTRL nr

74 1160 2202 0000 0000 3978 9745, z dopiskiem: III Kongres PTLR.

Informacje o Kongresie również na stronie internetowej www.ptlr.pl

Rejestracja:

1. Rejestracja jest możliwa przez stronę www.caad.pl

2. Rejestracja faksem na numer: CAAD Sp. z o.o. +48 61 872 03 40

3. Rejestracja listem pod adresem: KKI Sp. z o.o. (CAAD Corporation), os. Stare Żegrze 112, 61-249

Poznań
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe