eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Samouszkodzenia w chorobach psychicznych

Ewa Ogłodek

Data publikacji online: 2012/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Samouszkodzenia, które są wyrazem autodestrukcji, są sposobem spowodowania sobie bólu i uszkodzenia ciała bez dokonania aktów
samobójczych. Samouszkodzenia spełniają w życiu ludzi różną funkcję: kontroli własnych emocji, komunikacji z innymi, podświadomej
ucieczki od przykrych uczuć. Szczególne znaczenie posiada subiektywna reakcja terapeuty na dokonywanie samookaleczeń przez pacjenta,
w tym rozumienie i ograniczanie negatywnych aspektów przeciwprzeniesienia.
Celem pracy jest ukazanie etiologii samouszkodzeń oraz możliwości terapii. W pracy ukazano rolę traumatycznych doświadczeń okresu
dzieciństwa i życia dorosłego. Leczenie samouszkodzeń prowadzi do przyspieszania procesu powrotu do zdrowia i poprawy funkcjonowania
społecznego pacjenta. Istotne jest eliminowanie aktów autoagresji i uchronienie pacjenta przed samobójstwem. Do osiągnięcia
zamierzonego efektu terapeutycznego są potrzebne odpowiednie metody terapeutyczne skuteczne dla konkretnego pacjenta.

Self-harm that are an expression of self-destruction, are a way of causing pain and damage to the body without an act of suicide. Self-harm
in people’s lives fulfill different functions: control your emotions, communication with others, subconscious escape from painful feelings.
Particular importance is the therapist’s subjective reaction to make self-harm by the patient, including understanding and reducing the
negative aspects of countertransference. Aim of this study is to demonstrate the etiology of self-harm and treatment options. The paper
presents the role of traumatic experiences of childhood and adult life. Treatment of self-harm leading to accelerating the process of recovery
and improve the social functioning of the patient. It is important that eliminated acts of self-harm and save from suicide. To achieve the
desired therapeutic effect are needed therapeutic methods effective for an individual patient.
słowa kluczowe:

samouszkodzenie; przeciwprzeniesienie; terapia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe