facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
6/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
List do Redakcji

Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą podskórną i chorobą Mikulicza

Piotr Brzeziński

Przegl Dermatol 2011, 98, 529–530
Data publikacji online: 2011/12/28
Plik artykułu:
- Sarkoidoza.pdf  [0.38 MB]
Pobierz cytowanie
 
 

Wprowadzenie

Sarkoidoza, czyli choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (BBS), to wielonarządowe schorzenie reprezentujące choroby ziarniniakowe, w części przypadków również śródmiąższowe. Mimo że schorzenie znane jest od dawna (pierwszy charakterystyczne dla sarkoidozy zmiany skórne opisał w 1869 roku Jonathan Hutchinson), nadal należy do chorób o nieustalonej etiologii. Dotyka głównie ludzi młodych, między 20. a 40. rokiem życia, ale może występować w każdym wieku. Zmianą morfologiczną pojawiającą się w zajętych narządach jest nieserowaciejący ziarniniak, zwany ziarniniakiem sarkoidalnym bądź gruźliczopodobnym [1].

Naszym celem jest przedstawienie pacjentki z sarkoidozą płucną współistniejącą z sarkoidozą podskórną i chorobą Mikulicza.

Opis przypadku

W sierpniu 2011 roku do poradni dermatologicznej zgłosiła się 52-letnia pacjentka z licznymi bezobjawowymi, podskórnymi stwardnieniami zlokalizowanymi na całym ciele, z przewagą zmian na przedramionach i kończynach dolnych. Pierwsze stwardnienia tkanki podskórnej pojawiły się około 12 miesięcy wcześniej i były zlokalizowane na przedramionach. Guzy łatwo przesuwały się względem podłoża, a niektóre zlewały się w linijne pasma. Skóra nad stwardnieniami nie była zmieniona.

Ponadto z wywiadu wynikało, że pacjentka leczyła się z powodu sarkoidozy płucnej i pozostaje pod stałą opieką lekarza internisty, a od około 1 miesiąca obserwowana jest przez laryngologa i okulistę pod kątem zespołu Mikulicza.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono w podścielisku obecność ziarniniaków nabłonkowatokomórkowych z komórkami olbrzymimi wielojądrowymi typu Langhansa, bez martwicy serowatej (ryc. 1.). Wywiad, zmiany kliniczne i histopatologiczne pozwoliły rozpoznać sarkoidozę podskórną.

Omówienie

W piśmiennictwie dostępne są liczne opisy zespołów towarzyszących sarkoidozie (zespół Löfgrena, zespół suchości, zespół Mikulicza, zespół Heerforda czy zespół Parinauda) [2–6].

W dostępnym piśmiennictwie (bazy PubMed/ Medline, Pubget, DOAJ) można znaleźć doniesienia o współistnieniu sarkoidozy z innymi schorzeniami, takimi jak: zespół Gullaina-Barrégo [7], ziarniniakowe zapalenie naczyń [8] czy zespół Hermansky’ego--Pudlaka [9]. Takenoshita i Yamamoto przedstawili zmiany skórne typu erythema nodosum-like i livedo vasculitis u pacjenta z sarkoidozą płucną i zespołem Sjögrena [10].

Autorzy z Tunezji opisali ciekawy przypadek sarkoidozy płucnej współistniejącej z sarkoidozą podskórną i sarkoidozą w bliźnie [11]. Nie znaleziono jednak dotychczas doniesień na temat współistnienia sarkoidozy płucnej, sarkoidozy podskórnej i zespołu Mikulicza. Należy również zauważyć, że zmiany podskórne pojawiły się już w trakcie istnienia sarkoidozy płucnej.

Pacjentka jest w trakcie leczenia i diagnostyki oraz pozostaje pod obserwacją czterech specjalistów (internista, dermatolog, okulista, laryngolog).

Piśmiennictwo

 1. Dalle Vedove C., Colato C., Girolomoni G.: Subcutaneous sarcoidosis: report of two cases and review of the literature. Clin Rheumatol 2011, 30, 1123-1128.  

2. Takano K., Yamamoto M., Kondo A., Takahashi H., Himi T.: A clinical study of olfactory dysfunction in patients with Mikulicz's disease. Auris Nasus Larynx 2011, 38, 347-351.  

3. Bourdillon L., Lanier-Gachon E., Stankovic K., Bancel B., Lapras V., Broussolle C. i inni: Löfgren syndrome and peritoneal involvement by sarcoidosis: case report. Chest 2007, 132, 310-312.  

4. Kittisupamongkol W.: Heerfordt syndrome. QJM 2009, 102, 149.  

5. Tokuyasu H., Harada T., Touge H., Kawasaki Y., Maeda R., Isowa N. i inni: Primary Sjögren's syndrome complicated by sarcoidosis. Intern Med 2008, 47, 2049-2052.  

6. Menon A., Sreedhar A., Anilkumar D., Ittyerah T.P.: Parinaud's syndrome in a patient with thalamic infarction due to cerebral venous thrombosis. Indian J Ophthalmol 2007, 55, 237-238.  

7. Findik S., Bulbul R., Ozbenli T., Aslan E., Sandikci U., Aydin D. i inni: Sarcoidosis and Gullain-Barré syndrome. Acta Neurol Belg 2011, 111, 72-75.  

8. Wei C.H., Huang Y.H., Shih Y.C., Tseng F.W., Yang C.H.: Sarcoidosis with cutaneous granulomatous vasculitis. Australas J Dermatol 2010, 51, 198-201.  

9. Gruson L., Berk T.: A case of Hermansky-Pudlak syndrome with pulmonary sarcoidosis. J Clin Aesthet Dermatol 2009, 2, 41-44.

10. Takenoshita H., Yamamoto T.: Erythema nodosum-like cutaneous lesions of sarcoidosis showing livedoid changes in a patient with sarcoidosis and Sjögren's syndrome. Eur J Dermatol 2010, 20, 640-641.

11. Ezzine Sebai N., Sioud Dhrif A., Kharfi M., Khaled A., Fazaa B., Zeglaoui F. i inni: Cutaneous sarcoidosis revealed by coexistence of subcutaneous sarcoidosis and scar sarcoidosis. Tunis Med 2008, 86, 936.dr n. med. Piotr Brzeziński

6. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

e-mail: brzezoo@wp.pl
Copyright: © 2011 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.