ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Satysfakcja seksualna i samoocena a akceptacja choroby wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Joanna Furmańska
,
Dorota Koziarska
,
Małgorzata Szcześniak
,
Teresa Rzepa
,
Przemysław Nowacki

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 236-245
Data publikacji online: 2017/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Ocena poziomu satysfakcji seksualnej i samooceny wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS) oraz ocena związku obu tych dyspozycji z akceptacją choroby.

Metody: Zastosowano Skalę akceptacji choroby (AIS, adaptacja: Juczyński), Skalę samooceny SES Rosenberga (adaptacja: Dzwonkowska i wsp.), Skalę satysfakcji seksualnej (SSS, Nomejko), Rozszerzoną skalę niewydolności ruchowej Kurtzkego (Expanded Disability Status Scale – EDSS) oraz autorską ankietę zbierającą dane socjodemograficzne.

Wyniki: Stwierdzono brak statystycznie istotnych różnic w poziomie samooceny i satysfakcji seksualnej wśród pacjentów z SM i osób zdrowych. Wykazano ujemną umiarkowaną korelację między akceptacją choroby i poziomem niesprawności oraz pozytywną umiarkowaną korelację między poziomem samooceny i satysfakcji seksualnej. Poziom niesprawności osób z SM jest wyznacznikiem akceptacji choroby.

Wnioski: Badanie pokazuje nowe możliwości w zakresie zgłębiania problemów związanych z akceptacją i przystosowywaniem się do SM jako choroby przewlekłej. Warto wzmacniać samoocenę i zwracać uwagę na problem seksualności pacjentów z SM, gdyż rola tych dyspozycji rośnie wraz z postępem choroby, coraz bardziej wpływając na jakość życia osób chorych.

Purpose: To evaluate the level of sexual satisfaction and self-esteem of people with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). Additionally, the relationship between these two features and the acceptance of the disease was analysed.

Methods: The following were used: Acceptance of Illness Scale (AIS, adaptation by Juczyński), Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES, adaptation by Dzwonkowska, et al.), The Scale of Sexual Satisfaction (SSS by Nomejko), The Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS) and original questionnaire on sociodemographic data.

Results: No statistically significant differences in the level of self-esteem and sexual satisfaction among MS patients and healthy individuals were found. Verification of the relationships between variables showed a moderate negative correlation between the level of acceptance of illness and disability, and moderate positive correlation between the level of self-esteem and the level of sexual satisfaction. The level of disability of people with MS is the determinant of the acceptance of illness.

Conclusions: The study shows new opportunities for exploring issues related to the process of adaptation and acceptance of MS as a chronic disease. Efforts should be made to raise self-esteem of MS patients and attention should be paid to the problem of sexuality in patients with MS, because the role of these features increases as the disease progresses, more and more determining their quality of life.
słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, satysfakcja seksualna, samoocena, akceptacja choroby, niesprawność

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe