facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2010
vol. 97
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skórne reakcje po zastosowaniu ketoprofenu związane z ekspozycją słoneczną – opis dwóch przypadków

Anna Lis-Święty
,
Beata Bergler-Czop
,
Dorota Trzmiel

Przegl Dermatol 2010, 97, 33–37
Data publikacji online: 2010/02/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 

Wprowadzenie. Fotonadwrażliwość polekowa stanowi dużą grupę fotodermatoz. Do leków wywołujących te schorzenia zalicza się m.in. leki moczopędne, antybiotyki, leki sercowo-naczyniowe i niesteroidowe środki przeciwzapalne. Fotoalergia jest formą fotonadwrażliwości o podłożu immunologicznym i jest znacznie rzadsza niż fototoksyczność. Początek zmian skórnych jest zwykle opóźniony o 24 godziny lub nawet kilka dni, ustępowanie zwykle powolniejsze niż reakcji fototoksycznej, zmiany utrzymują się przez pewien czas po odstawieniu czynnika przyczynowego. Reakcja objawia się zmianami wypryskowymi z obecnością rumienia, grudek, pęcherzyków, świądu, wysięku, wtórnych zmian ropnych, a następnie złuszczania i liszajowacenia.
Cel pracy. Przedstawienie dwóch przypadków skórnych reakcji po zastosowaniu ketoprofenu związanych z ekspozycją słoneczną.
Opis przypadków. Przypadek 1. Pacjentka z polekową osutką w okolicach eksponowanych na słońce związaną z ogólnym zażyciem ketoprofenu. Przypadek 2. Pacjentka ze zmianami typu kontaktowego zapalenia skóry po miejscowej aplikacji ketoprofenu i ekspozycji słonecznej. W badaniu histopatologicznym u obu chorych stwierdzono obraz odpowiadający wypryskowi.
Wnioski. Obraz kliniczny u przedstawianych chorych może wskazywać na reakcję fotoalergiczną po zastosowaniu ketoprofenu. Stosowanie tego leku w okresie zwiększonego nasłonecznienia może wiązać się z ryzykiem wystąpienia ciężkich reakcji skórnych.


Introduction. Drug photosensitivity constitutes a large group of photodermatoses. The evoking drugs include: diuretics, antibiotics, cardiovascular and non-steroidal anti-inflammatory preparations. Photoallergy is a form of photosensitivity that is immunologically mediated and is much rarer than phototoxicity. Both topically applied and systemically administered substances can produce photoallergic reactions. The onset of skin lesions is usually delayed for 24 hours or even for several days, and recovery is often slower than from a phototoxic reaction. The reaction sometimes persists for some time after the offending product has been discontinued. Photoallergic reaction presents as a pruritic eczematous eruption with erythema, papules and vesicles, weeping, oozing and crusting, and in later stages scaling and lichenification.
Objective. Presentation of two cases of skin reactions related to sun exposure after use of ketoprofen.
Case reports. Case 1. Patient with drug eruption in sun exposed areas associated with systemic use of ketoprofen. Case 2. Patient with contact dermatitis due to topical application of ketoprofen and sun exposure. In both cases skin biopsy was consistent with eczema.
Conclusions. The clinical picture in the presented cases may indicate a photoallergic reaction after use of ketoprofen. The use of this drug in a period of pronounced sun exposure may be associated with the risk of severe skin reactions.
słowa kluczowe:

fotonadwrażliwość polekowa, fotoalergia, ketoprofen


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.