eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Justyna Cwajda

Data publikacji online: 2007/11/29
Plik artykułu:
- sprawozdanie.pdf  [0.04 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 11–14 października 2007 r. odbył się w Poznaniu II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Leczenie ran – od teorii do praktyki – jedno z większych wydarzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Kongres zgromadził ponad 700 uczestników – lekarzy i pielęgniarek reprezentujących różne dziedziny medycyny. Łącznie odbyło się
15 sesji plenarnych i satelitarnych oraz warsztaty, miejscem obrad było Cinema City Kinepolis. W kongresie wzięli udział zaproszeni goście z Polski i z zagranicy, m.in. z Anglii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielili się wybitnymi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie leczenia różnych ran przewlekłych.
Otwarcia Kongresu dokonali prof. Arkadiusz Jawień – Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz dr Maciej Sopata – Wiceprezes Towarzystwa, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Podczas sesji omówiono nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych. Podkreślano znaczenie podejścia kompleksowego i interdyscyplinarnego, obejmującego szeroko rozumianą diagnostykę, przygotowanie łożyska rany, strategię TIME i efektywną kontrolę wysięku. Analizowano problemy związane z leczeniem ran powikłanych, w tym ran zakażonych i trudno gojących się, m.in. odleżyn, owrzodzeń żylnych, cukrzycowych i oparzeniowych. Dzięki uprzejmości firm organizatorzy mogli przygotować także program towarzyszący – warsztaty z kompresjoterapii.
W części I – wykładowej – omówiono zastosowanie kompresjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych, w części II – warsztatowej – zaprezentowano praktyczne zastosowanie kompresjoterapii.
Sesja pielęgniarska, której przewodniczyły dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa, oraz dr n. med. Maria Szewczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego i sekretarz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, była kontynuacją tematyki zjazdu. Wśród referatów przedstawionych podczas tej sesji znalazły się Zalecenia Konsultanta Krajowego w sprawie odleżyn, omówiono problemy profilaktyki, możliwości leczenia i pielęgnowania ran odleżynowych. Natomiast dr n. med. Maria Szewczyk omówiła Zalecenia specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad chorym z owrzodzeniem żylnym, zwróciła uwagę na kompetencje pielęgniarki, jej miejsce w interdyscyplinarnym zespole medycznym i rolę w organizowaniu kompleksowej opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Na podstawie własnych doświadczeń autorka referatu zaproponowała model specjalistycznej opieki ambulatoryjnej obejmujący m.in. wielokierunkową opiekę pielęgniarską, postępowanie przyczynowe i stosowanie kompresjoterapii, postępowanie miejscowe zgodne z zaleceniami TIME, pielęgnację i wzmacnianie funkcji ochronnej skóry, a także postępowanie przeciwbólowe i stosowanie terapii wspomagających. Prelegenci sesji pielęgniarskiej wskazywali również na konieczność szeroko rozumianej edukacji chorych i ich rodzin. W kolejnych referatach omówiono obowiązującą dokumentację medyczną w zakresie profilaktyki i działań prewencyjnych u chorych zagrożonych odleżynami. Zainteresowanie słuchaczy wzbudził także wykład na temat analizy problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorych bezdomnych leczonych w szpitalu.
Uczestnicy Kongresu mieli okazję przekonać się, że medycyna dysponuje dziś dużym dorobkiem i wiedzą na temat możliwości leczenia i pielęgnowania ran przewlekłych. Wdrażanie nowych metod wymaga dużej wiedzy, czasu oraz zaangażowania wszystkich członków zespołu sprawującego opiekę nad chorym.

mgr Justyna Cwajda
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
Copyright: © 2007 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe