eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Katarzyna Cierzniakowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 4: 136-137
Data publikacji online: 2011/02/09
Plik artykułu:
- Sprawozdanie.pdf  [1.16 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego pod hasłem Trendy w opiece pielęgniarskiej nad chorym w chirurgii i angiologii – opieka interdyscyplinarna odbyła się 9–10 września 2010 r. w gościnnych progach Hotelu City w Bydgoszczy przy ul. 3. Maja 6. Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Konferencja – pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego i Jej Magnificencji Prorektor Collegium Medicum prof. Małgorzaty Tafil-Klawe – zgromadziła około czterystu uczestników z całej Polski.

Otwarcia konferencji dokonała dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (fot. 1.–3.). Podczas inauguracji nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości honorowych. Podniosły charakter uroczystości podkreśliły wystąpienia utalentowanej młodzieży z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Po wspaniałym koncercie przygotowanym przez prof. Wojciecha Pospiecha odbyły się dwie sesje plenarne: Trendy w rozwoju pielęgniarstwa polskiego (I sesja fot. 3a.) i Perspektywy rozwoju pielęgniarstwa angiologicznego (II sesja).

W kolejnym dniu odbyły się pozostałe cztery sesje naukowo-szkoleniowe. Znakomici prelegenci przedstawiali prace badawcze i poglądowe. Sala wykładowa wypełniona przez uczestników niemal po brzegi świadczyła o bardzo dużym zainteresowaniu prezentowanymi tematami. Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Jawienia (fot. 4.), po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, przyznał nagrody dla najlepszych prac badawczych oraz wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie dla: Bożeny Bladowskiej, Agnieszki Bugalskiej, Beaty Wieczorek-Wójcik, Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Pielęgnacji Stomii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, w zakresie: praca zespołowa i wdrożenie systemu współpracy z instytucjami zewnętrznymi za prezentację Odleżyny pozaszpitalne – prezentacja modelu współpracy z instytucjami zewnętrznymi przedstawioną w sesji Problemy w pielęgniarstwie, oraz drugie dla zespołu ze Szczecina: Izabeli Napieracz-Trzosek, Bożeny Gorzkowicz za pracę Jakość życia pacjentów po amputacjach kończyn dolnych z powodu miażdżycy tętnic przedstawioną w sesji Interdyscyplinarne problemy w chirurgii i angiologii. Ponadto przyznano po dwie nagrody III i I stopnia. Obydwie trzecie nagrody pozostały w Bydgoszczy. Nagrodzone zespoły to: Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Hancke, Arkadiusz Jawień za pracę Zmiany skórne, rany przewlekłe – opisy przypadków prezentowaną w sesji Rany przewlekłe kończyn dolnych jako problem angiologiczny oraz Anna Andruszkiewicz i Joanna Piworowicz za pracę Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego prezentowaną w sesji Problemy w pielęgniarstwie. Pierwszą nagrodę zdobyły zespoły z Krakowa: Piotr Mika, Anna Mika, Łukasz Oleksy, Anna Spannbauer za pracę Zmiany aktywności bioelektrycznej (sEMG) mięśni kończyn dolnych podczas treningu marszowego pacjentów z chromaniem przestankowym prezentowaną w sesji Interdyscyplinarne problemy w chirurgii i angiologii i z Bydgoszczy: Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień za pracę Wpływ bólu na uciążliwość objawów i konsekwencji psychospołecznych owrzodzenia kończyny dolnej prezentowaną w sesji Rany przewlekłe kończyn dolnych jako problem angiologiczny.

Niebywałym powodzeniem wśród uczestników konferencji cieszyły się również zorganizowane warsztaty. Zajęcia z kompresjoterapii prowadziła Aleksandra Podkańska. Kolejne warsztaty pod tytułem Choroba zakrzepowo-zatorowa – niedoceniany problem prowadziła Dorota Koterska. Wykonywanie pomiarów wskaźnika kostka/ramię można było doskonalić podczas zajęć prowadzonych przez mgr Paulinę Mościcką i dr hab. Marię T. Szewczyk. Natomiast dr Arkadiusz Migdalski i dr Radosław Piotrowicz wprowadzali zainteresowanych w tajniki wykrywania tętniaków aorty brzusznej podczas warsztatów z ultrasonografii aorty brzusznej.

Przerwy pomiędzy sesjami naukowymi stanowiły okazję do zapoznania się uczestników konferencji z bogatą gamą produktów oferowanych przez firmy medyczne.

Wśród wystawców znajdowało się stoisko Termedii, wydawcy czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (w zeszycie 3/2010 zostały opublikowane streszczenia wszystkich wygłoszonych prac). Podczas konferencji Wydawnictwo zajmowało się również promocją nowej książki Pielęgniarstwo angiologiczne pod red. Marii T. Szewczyk i Arkadiusza Jawienia, m.in. poprzez zorganizowanie spotkania z autorami. Zarówno spotkanie, jak i sama publikacja cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTPA wyraża szczególną wdzięczność za zainteresowanie i udział w konferencji wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom oraz firmom biorącym udział w konferencji za wsparcie tego przedsięwzięcia.
Copyright: © 2011 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.