eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2012
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Paulina Mościcka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 167-168
Data publikacji online: 2012/12/20
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 17–18 maja 2012 r. w Bydgoszczy w hotelu Holliday Inn obyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Tym razem hasło przewodnie konferencji brzmiało „Od nauki do zintegrowanej praktyki”. Konferencja podobnie jak 2 i 4 lata wcześniej cieszyła się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy. Organizatorami konferencji były Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła ponad 300 osób z terenu całej Polski.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego oraz redaktor naczelna czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” prof. Maria T. Szewczyk, która przywitała przybyłych gości, m.in. przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, dyrektor Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych dr Barbarę Kot-Doniec, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dr Annę Koper, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Poznaniu doc. Krystynę Jaracz, przewodniczącą Okręgowej Izby PiP w Bydgoszczy oraz wielu innych zacnych gości i uczestników konferencji. Następnie dr B. Kot-Doniec zapoznała uczestników z najnowszą propozycją Centrum i możliwościami kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Profesor Maria T. Szewczyk wyróżniła osoby, które aktywnie uczestniczą i wpływają na rozwój naukowy Towarzystwa, m.in. przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. Arkadiusza Jawienia, który od początku aktywnie wspiera działalność i rozwój PTPA, podziękowała także prof. Jawieniowi za pełnienie przez 4 lata funkcji redaktora naczelnego czasopisma. Wśród osób, które zostały wyróżnione przez przewodniczącą, był m.in. zespół z Krakowa ze Szpitala Bonifratów (mgr Krystyna Samborska, mgr Teresa Socha, mgr Alina Zimmer), dr Anna Spannbauer z Instytutu Fizjoterapii WNoZ, Collegium Medicum UJ w Krakowie, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego (dr Piotr Mika), sekretarze naukowi czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” (dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Katarzyna Cierzniakowska) oraz mgr Anna Małkowska, mgr Paulina Mościcka i dr Zbigniew Banaszkiewicz jako osoby zaangażowane w rozwój od początku działalności PTPA. Z uwa­gi na to, że w przyszłym roku prof. Maria T. Szewczyk i Zarząd kończą już drugą kadencję przewodniczenia PTPA, podziękowała wszystkim osobom za współpracę, w tym również wydawnictwu Termedia. Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Arkadiusz Jawień odczytał listy gratulacyjne, które napłynęły z różnych instytucji i towarzystw naukowych. W imieniu wszystkich miłośników PTPA złożył na ręce prof. Marii T. Szewczyk życzenia, wyrażając w ten sposób ogromną wdzięczność za wkład, wieloletnie zaangażowanie w rozwój Towarzystwa PTPA i pielęgniarstwa polskiego.

Wykład inauguracyjny na temat Roli pielęgniarki w skri­ningu tętniaków aorty brzusznej przedstawił prof. Arkadiusz Jawień. Uroczyste otwarcie konferencji zakończono pięknym koncertem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, któremu przewodniczył prof. Wojciech Pospiech.

Podczas przerwy na kawę była możliwość przywitania się i poznania uczestników konferencji, a także wy­miany doświadczeń. Następnie odbyła się I Sesja plenarna zatytułowana „Problemy kliniczne i pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i psychospołeczne w chirurgii naczyniowej”, której przewodniczyli dr hab. Krystyna Jaracz, prof. Maria T. Szewczyk i prof. Arkadiusz Jawień. W jej trakcie przedstawiono sześć wykładów. Po zakończeniu I sesji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się również od sesji plenarnej zatytułowanej „Owrzodzenia kończyn dolnych o etiologii naczyniowej – opieka kompleksowa”, przewodniczyli jej dr Piotr Mika, dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Mariusz Kózka. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, Sesja III dotyczyła tematyki raka jelita grubego, w czasie jej trwania prelegenci przedstawili osiem prac. Jednocześnie z Sesją III odbywały się warsztaty dotyczące pomiaru wskaźnika kostka–ramię. Sesja IV poświęcona została badaniom naukowym w pielęgniarstwie, przewodniczyli jej dr Ewa Barczykowska, dr Anna Spannbauer, mgr Krystyna Samborska, prof. Krystyna Jaracz, w czasie sesji prelegenci przedstawili dziewięć prac. Po owocnych obradach był czas na przerwę, by ponownie powrócić na salę konferencyjną i uczestniczyć w Dyskusji Panelowej zatytułowanej „Programy profilaktyczne i edukacyjne na podstawie badań i doświadczeń”. Tym razem za stołem prezydialnym uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w dłu­giej interesującej dyskusji z prof. Marią T. Szewczyk, dr Justyną Cwajdą-Białasik, dr Katarzyną Cierzniakowską, mgr Aleksandrą Popow, dr Ewą Barczykowską, lek. Łukaszem Wodą i mgr psych. Magdaleną Smoczyńską. W trakcie trwania dyskusji prelegenci przedstawili pięć prac.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystawy firm prezentujących m.in. nowoczesne opatrunki, sprzęt do zaopatrzenia stomii, materiały kompresyjne, a także środki do pielęgnacji skóry.

Późnym sobotnim popołudniem prof. Maria T. Szewczyk podsumowała wszystkie sesje i zakończyła III Konferencję, dziękując wszystkim gościom przybyłym z całej Polski za udział w tym spotkaniu, ogromne zainteresowanie i zaangażowanie oraz komitetom naukowym i organizacyjnym za wsparcie i pomoc podczas organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.
Copyright: © 2012 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.