eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów z trądzikiem

Anna Baranowska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Jacek Szepietowski
,
Bożena Zdrodowska-Stefanow
,
Dorota Kondzior
,
Krystyna Kowalczuk
,
Beata Kowalewska

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Trądzik pospolity to jedna z najczęstszych chorób skóry, która występuje u 35–90% młodzieży. Celem pracy było skonstruowanie standardu
edukacji dla chorych z trądzikiem.

Standard edukacji kobiet opracowano zgodnie z zaleceniami Europejskiego Ruchu na Rzecz Zapewnienia Jakości Opieki Pielęgniarskiej
(The European Quality Assurance Network). Skonstruowano wzorzec edukacji chorych z trądzikiem w zakresie postępowania
terapeutycznego i pielęgnacyjnego. W jego budowie uwzględniono zgodnie z obowiązującymi zasadami następujące rodzaje
kryteriów: struktury, procesu oraz wyniku. W zakresie kryteriów starano się osiągnąć (według Apellman) następujące cechy:
trafność, zrozumiałość, mierzalność i osiągalność. Wzorzec uzupełniono o załączniki dotyczące mechanizmu powstawania oraz
rozwoju trądziku, wykazu czynników, które mogą powodować zaostrzenie objawów trądziku, wskazówek dla osób z trądzikiem:
zalecenia ogólne, w zakresie pielęgnacji skóry, dobór kosmetyków, zalecenia dietetyczne i inne oraz kartę edukacji i wykaz zalecanej
literatury.

Wskazane jest prowadzenie edukacji młodzieży z trądzikiem w zakresie postępowania terapeutycznego i pielęgnacyjnego. W związku
z powyższym skonstruowano standard edukacji pacjenta, w wyniku zastosowania którego będzie on posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne
do prowadzenia samoopieki i samopielęgnacji w przypadku występowania trądziku.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 116–121

Acne vulgaris is one of the most common skin disorders. Its prevalence is reported at between 35% and 90% in adolescents. We made
standard for the education patients with acne vulgaris.

The standard of women education was constructed in according to the recommendations of The European movement on The Thing Assurance
Quality Care Nursing (The European Quality Assurance Network).

We made the educational standard of patients with acne vulgaris in the field of therapy and care. The following types of criteria: structure,
process and result were considered in the building of standard for valid principles. We constructed the standard of education on the
prophylaxis of the nosocomial infections. In according to Apellman we used the following criteria: accuracy, understanding, measurements
and achievement. We enclosed the attachments; references and individual card of education.

It is recommended to conduct the education of adolescents with acne in the field of therapy and care. We made the standard of patients’
education, taking account, he will be having a knowledge and the abilities of acne self-care.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 116–121
słowa kluczowe:

edukacja; standard; trądzik

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe