eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stres a ryzyko wystąpienia depresji u ludzi młodych w przedziale wiekowym 20-35 lat

Beata Jurkiewicz
1
,
Małgorzata Kołpa
1

1.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Stres jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, określanym przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej szkodliwy czynnik zagrażający zdrowiu współczesnego człowieka. Jednym ze skutków przewlekłego działania stresu jest depresja, której rozpowszechnienie nadało jej miano „przeziębienia psychiatrii”.


Cel pracy. Celem badania było poznanie czynników wywołujących stres oraz określenie częstotliwości występowania objawów depresji u ludzi młodych.


Materiał i metody. Badaniami objęto 100 osób w przedziale wiekowym 20–35 lat, które wzięły udział w internetowym badaniu ankietowym. Wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.


Wyniki. Głównym źródłem stresu dla ludzi młodych była szkoła, następnie kolejno praca, dom, sytuacja zdrowotna (osób bliskich). Najbardziej znanymi chorobami związanymi ze stresem były depresja i nerwica, wrzody, choroby sercowo-naczyniowe. Najczęstszymi metodami radzenia sobie ze stresem były: rozwiązanie sytuacji problemowej, spędzanie czasu z bliską osobą, zajęcie się czymś innym. Objawy depresji wystąpiły u 20% ankietowanych. Objawy zespołu przedmiesiączkowego stwierdzono u 85,2% respondentek, natomiast przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych u 7,4% badanych kobiet.


Wnioski. Ludzie młodzi postrzegają środowisko szkolne jako najbardziej stresogenny czynnik. Wybierane metody walki ze stresem różnią się w zależności od płci i wieku badanych. Występuje zależność między miejscem zamieszkania a ryzykiem depresji.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 13–19


  


Introduction. Stress is an inherent element of human life. World Health Organization points to stress as the most harmful factor influencing the life of people today. One of the effects of extensive stress is depression, which is spread so widely that it is now called the “common cold of psychological disorders”.


Aim. The aim of the study was to describe stressful situations and to estimate the prevalence of depressive symptoms among young people.


Material and methods. The research included 100 people of 20 to 35 years of age (Internet survey). The questionnaire was prepared especially for the purposes of the study.


Results. The main source of stress for young people is school, then respectively work, home, health related problems (of family members). The most often mentioned stress related illnesses were depression and neurosis, ulcers, hart diseases. The most often indicated methods of dealing with stress are: solving the stress generating problem, spending time with a close person, taking care of other matters. Fears of depression were present among 20% of respondents. 85,2% of female respondents presented symptoms of PMS and 7% presented symptoms of PMDD.


Conclusions. The main source of stress for young people is school. Methods of dealing with stress differ depending on gender and age. Depression is dependent on domicile.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 13–19


 

słowa kluczowe:

stres; depresja; ludzie młodzi; radzenie sobie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe