eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Terapia z zastosowaniem przeciwciał przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α – zwiększa ryzyko chorób tarczycy czy chroni przed ich rozwojem?

Aleksandra Furtak
1
,
Anna Wedrychowicz
1
,
Jerzy Starzyk
1

1.
Institute of Paediatrics, Department of Children and Youth Endocrinology, Jagiellonian University Me-dical College, Krakow, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (3): 144–149
Data publikacji online: 2020/05/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Czynnik martwicy nowotworów α (tumor necrosis factor α – TNF-α) to cytokina biorąca udział w patogenezie wielu chorób, przede wszystkim tych, które rozwijają się na podłożu autoimmunizacji. W terapii wielu z nich, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczyca czy nieswoiste choroby zapalne jelit stosowane są leki określane mianem anty-TNF-α. Czynnik martwicy nowotworów α jest także kluczowym czynnikiem biorącym udział w patoge-nezie autoimmunizacyjnej choroby tarczycy. Częstość występowania autoimmunizacyjnej choroby tarczycy u osób chorujących na wyżej wymienione choroby jest zwiększona w porównaniu do populacji ogólnej. Stwarza to pytanie o wpływ terapii anty-TNF- na ewentualny rozwój zaburzeń czynności i morfologii gruczołu tarczowego, w tym szczególnie autoimmunizacyjnej choroby tarczycy.

Cel pracy
Głównym celem pracy jest ocena wpływu terapii anty-TNF-α, stosowanej w chorobach zapalnych i immunologicznych, na czynność tarczycy i rozwój autoimmunizacyjnej choroby tarczycy.

Wnioski
Pytanie o wpływ terapii anty-TNF-α na rozwój autoimmunizacyjnej choroby tarczycy wciąż pozostaje bez konkretnej odpowiedzi. Po-nadto dostępne badania dotyczą populacji osób dorosłych. Z uwagi na coraz szersze zastosowanie terapii anty-TNF-α także w populacji pediatrycznej, zasadne wydaje się objęcie badaniami także tej grupy pacjentów.Aim of the study
Tumour necrosis factor α (TNF-α) is a cytokine involved in the pathogenesis of many diseases, primarily those associated with auto-immunisation. Anti-TNF-α drugs are used in the therapy of many of them, such as rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriasis, or inflammatory bowel disease. TNF-α is also a key factor in the pathogenesis of autoimmune thyroid disease (AITD). The incidence of AITD in people with other autoimmune diseases is increased compared to the general population. Therefore, it would be interesting to find out if anti-TNF-α therapy of other autoimmune diseases could influence the possible development or re-gression of thyroid gland dysfunction, especially AITD.

Aim of the study
The main aim of the study is to assess the effect of anti-TNF-α therapy used in inflammatory and immunological diseases on thyroid function and the development of AITD.

Conclusions
The real impact of anti-TNF-α therapy on the development of AITD remains an open question. The available studies concern the adult population; there are no data regarding this problem in children. Due to the increasing use of anti-TNF-α therapy also in the paediatric population, it seems reasonable to evaluate this subject in this group of patients.

słowa kluczowe:

TNF-α, terapia anty-TNF-α, autoimmunizacja, AITD

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe