facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
6/2012
vol. 99
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Trądzik zwyczajny: patogeneza i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Jacek Szepietowski
,
Monika Kapińska-Mrowiecka
,
Andrzej Kaszuba
,
Andrzej Langner
,
Waldemar Placek
,
Hanna Wolska
,
Łukasz Matusiak

Przegl Dermatol 2012, 99, 649–673
Data publikacji online: 2013/01/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Trądzik zwyczajny, pospolity (acne vulgaris) jest najczęstszą chorobą skóry. Z uwagi na coraz większą liczbę możliwości terapeutycznych podjęliśmy próbę usystematyzowania dostępnych metod leczenia trądziku zwyczajnego w Polsce. Aktualne wytyczne zostały opracowane w celu ułatwienia polskim dermatologom opieki nad pacjentami z trądzikiem zwyczajnym. W niniejszych konsensusie przedstawiono uaktualnione poglądy dotyczące etiopatogenezy trądziku zwyczajnego oraz zasady kwalifikowania chorych na trądzik do leczenia miejscowego bądź terapii systemowej w zależności od nasilenia objawów. Mamy nadzieję, że przedstawione zalecenia będą pomocnymi wskazówkami dla lekarzy w codziennej praktyce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku lekarz prowadzący terapię musi dostosować swoje decyzje indywidualnie do pacjenta, uwzględniając jego aktualny stan kliniczny, a także opierając się na bieżących doniesieniach naukowych.

Acne vulgaris is the most common skin disorder. Taking into consideration the increasing number of available treatment modalities, we attempted to systematize current therapeutic strategies available in Poland. These recommendations were established to help Polish dermatologists care for patients with this disease. In this consensus we describe updated views on the pathogenesis of acne and the eligibility of patients for topical or systemic therapy depending on the severity of clinical manifestations. We do hope that our recommendations will be valuable for the physicians in their daily clinical practice. However, we would like to underline that the final decision about treatment modality should always be made individually for every patient, based on the patient’s current clinical status and also taking into account the most up-to-date scientific literature data.
słowa kluczowe:

leczenie, trądzik zwyczajny, wytyczne© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.