eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Twardość psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem – doniesienie wstępne

Mariusz Cieślak
1
,
Karolina Jakitowicz
1
,
Joanna Kozaka
1
,
Mariola Bidzan
1
,
Anna Kiżewska
2

1.
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
2.
Klinika Hematologii i Transplantologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 22-28
Data publikacji online: 2017/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Doświadczenie choroby nowotworowej jest niezwykle trudnym i traumatycznym przeżyciem zarówno dla samego chorego, jak i jego bliskich. Badania z ostatnich lat wskazują, że doświadczenie traumy w wyniku choroby nowotworowej może prowadzić nie tylko do negatywnych, lecz także pozytywnych skutków definiowanych jako wzrost potraumatyczny (PTG).

Cel pracy: Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę we wzroście potraumatycznym odgrywa twardość psychiczna i wsparcie społeczne oraz jaki jest związek między twardością psychiczną i wsparciem społecznym w odniesieniu do PTG.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 41 chorych na nowotwory powyżej 18. roku życia (M = 54,24, SD = 13,25). Badani byli leczeni w Klinice Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz na Oddziale Rehabilitacji Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano następujące narzędzia: Inwentarz potraumatycznego rozwoju – PTGI, Skalę twardości psychicznej – HRHS oraz Berlińskie skale wsparcia społecznego – BSSS.

Wyniki i wnioski: Prezentowane badanie wskazało na pozytywny wpływ wsparcia społecznego i twardości psychicznej związanej ze zdrowiem na wzrost potraumatyczny u chorych kobiet. Wsparcie społeczne pozytywnie koreluje z wynikiem ogólnym wzrostu potraumatycznego. Podobnie twardość psychiczna okazała się umiarkowanie ważnym czynnikiem dla zmian wzrostowych. Uzyskane rezultaty są wynikami wstępnymi.

Introduction: The experience of cancer is an extremely heavy and traumatic experience for both the patient and his/her loved ones. Recent studies have shown that traumatic cancer experience can lead not only to negative but also positive effects defined as posttraumatic growth (PTG).

The aim of the study is to answer the question of what role is played by hardiness and social support according to PTG and what the relationship is between hardiness and social support for PTG.

Material and methods: The study included 41 cancer patients over 18 years old (M = 54.24, SD = 13.25), treated at the Department of Haematology and Transplantology, UCK in Gdansk and at the Department of Oncology Rehabilitation at the Regional Centre of Oncology in Gdansk. The study was conducted using the questionnaire method with the following questionnaires: Posttraumatic Growth Inventory PTGI, the Health Related Hardiness Scale – HRHS, and the Berlin Social Support Scales – BSSS.

Results and conclusions: This study indicated a positive role of social support and mental health in terms of health for posttraumatic growth among cancer patients. Social support positively correlates with the general result of posttraumatic growth. Similarly, hardiness proved to be a moderately important factor for posttraumatic growth. The results are preliminary.
słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, nowotwór, wzrost potraumatyczny, twardość psychiczna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.